7. Låt upphandlingen genomsyras av öppenhet och insyn

Mitab, möbler
Foto: Mitab

Upphandlingar ska så långt som långt möjligt präglas av öppenhet och möjlighet till insyn. Sekretessbeläggning ska tillämpas restriktivt. En alltför utbredd sekretess gör det svårt för de deltagande företagen att i efterhand förstå på vilka grunder upphandlingen har genomförts. Utgångspunkten måste alltid vara att offentlighetsprincipen råder efter att tilldelningsbeslut har fattats och att anbud då är allmänna handlingar om det inte finns starkt vägande skäl för motsatsen.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in