3. Ramavtalsupphandla långsiktigt

Blå Station
Foto: Blå Station

Möbler är ingen förbrukningsvara utan en långsiktig investering. Produkter med fel kvalitet kan bli kostsamma i slutänden då de kräver mycket underhåll under sin livstid och måste kasseras tidigare. Genom att ställa krav på kvalitet kan du känna dig trygg med att möbeln tål det tänkta användandet samt att du gjort ett hållbart och kostnadseffektivt val.

Det finns flera kvalitetsaspekter som är viktiga att väga in när du planerar din ramavtalsupphandling. Fundera exempelvis över tålighet, ergonomi, hållbarhet över tid, utförande, tillgänglighet och flexibilitet. Tänk på helheten. Vad är viktigast för din verksamhet?

Utvärdera anbuden så att ni köper kvalitet till ett rimligt pris. Det kräver en anbudsutvärderingsmodell som säkerställer att kvalitet faktiskt går att mäta och att leverantörerna kan särskiljas. Det kan exempelvis göras genom intervjuer eller referenstagning. Det är viktigt att ställa genomtänkta krav som också efterlevs och följs vid förnyade konkurrensutsättningar.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in