6.0 Skötselanvisningar

Shutterstock
Foto: Shutterstock

Vid leverans av en inredning är det viktigt att den överlämnas komplett och i det skick som avtalet föreskriver. I samband med slutbesiktning (vid nyproduktion) och överlåtelse måste även kunden/beställaren få skriftliga anvisningar för skötsel och underhåll – ibland även instruktioner för hur inredningen ska användas.

Skötselinstruktioner hjälper användaren att bevara produkten i så gott skick som möjligt, både vad gäller utseende och funktion. En inredning består ofta av en kombination av flera olika material, som kan kräva olika underhåll.

Om tillverkaren inhandlar material är det lämpligt att begära skötsel- och underhållsinstruktioner, garantibevis etc från materialleverantörerna. Dessa instruktioner lämnas vidare till beställaren tillsammans med den färdiga inredningen.

Följ alltid den aktuella materialleverantörens rekommendationer eftersom det där lämnas garanti på att detta är rätt underhåll för materialet.

I samband med överlämnandet av inredningen till beställaren är det viktigt att i besiktningsprotokollet, eller på annat sätt, tydliggöra att inredningen under garantitiden ska skötas och underhållas på föreskrivet sätt av beställaren/köparen. Det är bra om det i protokollet antecknas att dokumentation för skötsel och underhåll har lämnats över till beställaren/köparen. Garantin omfattar normalt inte sådant som bl.a. beror på felaktig skötsel, bristande underhåll eller liknande förhållande på beställarens/köparens sida.

[Bild]

6.1 Normalt brukande av kök- och badrumsinredningar

Normalt brukande/belastning är när inredningen nyttjas av så många personer som bostaden är dimensionerad för. Normalt brukande är exemplevis inte inredningar för storhushåll, skolor, hotell eller där näringsidkarliknande verksamhet bedrivs.
Enligt Svenska institutet för standarder, SIS, SS 914221, så är bostäder anpassade för olika antal personer beroende på kvadratmeterytan. Det normala är att bostäder är anpassade för en till sex personer beroende på antalet rum.

6.2 Ökat brukande av kök- och badrumsinredningar

När inredning ska brukas för näringsidkarverksamhet, eller användning utöver det normala, så rekommenderas förhöjd kvalitet avseende tekniska egenskaper jämfört med vad som gäller för normalt brukande (se 4.2). Hyresrätter kan vara en form där det kan behövas en höjd kvalitetsnivå ifråga om slitage.

ATT TÄNKA PÅ:

  • Ljusa fanér mörknar och mörka fanér ljusnar med tiden. Detta gäller naturligtvis också massivt trä och målade ytor. Hur fort en färgförändring sker beror på hur mycket ljus som ytan utsätts för. Vissa ytor kan skifta i utseende vid leveransen, men det försvinner efter någon eller några veckor.
  • Se till att instruktioner och skötselanvisningar förvaras tillsammans med inredningen och inte städas bort efter en tid. Meningen är att de ska följa inredningen under många år.
  • Använd inte starka kemikalier för att få bort fläckar utan att vara säker på att det är rätt medel mot just den typen av fläck och på det materialet.
  • Allt trämaterial förändras i fuktiga miljöer. Olika träslag och träkonstruktioner förändras i varierande grad, massiva trädetaljer i högre grad än fanerade. Sköt dina inredningar i badrum enligt skötsel- och underhållsinstruktioner för bästa livslängd.
  • Spara alltid köpehandlingar som kan användas vid åberopande av garanti.Observera att olika garantitider kan gälla för olika material och produkter.
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in