Avtalsrörelser

Foto: C&D snickeri Avtalsrörelser

På dessa sidor samlar TMF information om stundande, pågående och tidigare avtalsrörelser.

Arbetsgivarna har satt målen inför Avtal 2020

De privata arbetsgivarnas mål i avtalsrörelsen 2020 är lönenivåer, flexibilitet och långsiktighet som värnar konkurrenskraften.
Läs mer