Avtalsrörelser

Foto: C&D snickeri Avtalsrörelser

På dessa sidor samlar TMF information om pågående och tidigare avtalsrörelser.

Partekonomernas rapport - 2017

I samband med Industrirådets möte den 14 juni 2016 infördes ett antal ändringar i Industriavtalet. Bland annat gavs en grupp partsekonomer följande uppdrag;
Partsekonomerna ska fortlöpande samarbeta angående de ekonomiska förutsättningarna och andra konkurrensförhållanden som gäller för den svenska industrin i en global ekonomi och marknad. Partsekonomerna ska årligen utarbeta en rapport till Industrirådet i dessa frågor. Vid väsentliga förändringar av gällande omständigheter ska partsekonomerna omedelbart gemensamt bedöma de troliga effekterna. 
Ladda ner och läs 2017 års rapport till höger.

AVTAL17: "Arbetsfreden säkrad med treårigt avtal – fortsatt stort behov av modernare kollektivavtal"

De nya löneavtalen för industrin är klara, med ett normerande avtalsvärde på 6,5 procent över en treårsperiod.
- Nivån är balanserad, även om det för konkurrenskraften hade varit bättre med en nedväxling av löneökningstakten. Men även om kostnadsnivån är hög, har vi nu säkrat arbetsfreden de tre kommande åren. Det finns ett stort behov av att modernisera kollektivavtalen, och det kommer att bli nödvändigt att arbeta med detta under avtalsperioden, säger David Johnsson, VD på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Det har varit intensiva och tuffa förhandlingar som nu lett fram till nya löneavtal. Därmed är också normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad satt. Att det blev treåriga avtal har stor betydelse för företagen, som nu kan fokusera på verksamhetens långsiktiga utveckling.

- Det är också positivt att avtalen innebär förändrade arbetstidsregler som är mer anpassade efter verklighetens behov. Det ger en större tydlighet för både arbetsgivare och anställda och underlättar för företagen att bedriva sin verksamhet, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Industrins arbetsgivarorganisationer är: Trä- och Möbelföretagen, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare (f d SLA), IKEM och TEKO.