NYHET - EU

Slutspurt inför EU-valet

Resultatet i söndagens EU-parlamentsval är avgörande för svenska företag - det som beslutas i Bryssel får allt större betydelse för svenskt näringsliv. TMF guidar dig i djungeln av det som står på spel inför nästa mandatperiod.

4 juni 2024
Foto: Dreamstime

Under den gångna mandatperioden har exempelvis The Green Deal, den gröna given, antagits med flera viktiga direktiv som följd. EUDR, avskogningsförordningen, träder i kraft nästa år och ställer stora krav på spårbarhet för alla som säljer produkter av trä. ESPR, ett lagförslag som ställer krav på ekodesign och digitala produktpass, har klubbats igenom och kommer ställa stora krav på alla som vill verka på den europeiska marknaden.

För att underlätta på valdagen har TMF skickat ut en enkät till samtliga svenska toppkandidater om hur de ser på avgörande frågor för trä- och möbelindustrin. Frågorna handlar specifikt om kandidaternas position i frågor som rör trä- och möbelindustrin, och kandidaternas svar finns samlade på TMF:s dedikerade EU-sida.

Inför valet har också Industrins Reformagenda, ett initiativ taget av industrins 14 ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer, tagit fram förslag på en rad åtgärder för att stärka svensk industris kraft på den europeiska marknaden. Det arrangerades också en EU-debatt där flertalet av partiernas toppkandidater deltog som du kan ta del här.