NYHET

TMF:s ordförande invald i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse

TMF:s styrelseordförande Claes Hansson har idag utsetts till ledamot i Svenskt Näringslivs verksamhetsstyrelse som företrädare för industrisektorn.

25 maj 2023
Claes Hansson, Götenehus Group AB
Foto: Clement Morin

Verksamhetsstyrelsen (VS) utses av stämman och ska, utöver styrelsens ordförande, SME-kommitténs ordförande och VD som är självskrivna ledamöter, bestå av högst 12 ledamöter från styrelsen. Vid val till VS ska föreningens struktur och den sektorsvisa inledningen av föreningens medlemmar beaktas.

Svenskt Näringsliv har alltså två beslutande organ med delat ansvar: Styrelsen och Verksamhetsstyrelsen.

Styrelsen fokuserar på långsiktiga strategier och inriktningsbeslut, samt övervakar att verksamhetsstyrelsen och VD sköter sina uppgifter i enlighet med stadgarna. Verksamhetsstyrelsen fattar beslut i verksamhetsnära ärenden, som till exempel den årliga budgeten och verksamhetsplanen, samt har ansvaret för att löpande följa upp föreningens arbete. 

Verksamhetsstyrelsen har ett tydligt ansvar för samverkan och beslut i arbetsgivarfrågor, till exempel beslut kring lockout. I samband med avtalsförhandlingar krävs ofta snabba beslut i akuta frågor. Verksamhetstyrelsens ansvar för operativa verksamhetsfrågor ger också goda möjligheter för den att följa upp att samverkan sker på ett bra sätt.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs stadgar.