NYHET - EU, EXPORT & MÖBLER

The Yellow Thread – svensk möbelprägel på ordförandeskapet i Bryssel

Under det svenska ordförandeskapet i EU utsmyckas rådsbyggnaderna i Bryssel utifrån konceptet The Yellow Thread. En gul tråd av hopp, samhörighet och nyfikenhet löper genom lokalerna och låter innovation möta hantverk och tradition. Den konstnärliga gestaltningen är skapad av designbyrån Färg & Blanche – på uppdrag av Svenska Institutet – med möbler från huvudsakligen Gärsnäs och Johanson Design.

19 januari 2023
The Yellow Thread - Sveriges ordförandeskap i EU
Foto: Färg & Blanche

Varje ordförandeskap i EU:s ministerråd har möjlighet att sätta sin prägel på delar av rådsbyggnaderna Justus Lipsius och Europabyggnaden i Bryssel och nu sker det alltså via de kända formgivarna Fredrik Färg och Emma Marga Blanche.

Det finns flera anledningar till att byrån valde att låta konceptet utgå från den gula färgen.

– Gul är den mest lysande färgen i färgspektrat. En färg som fångar vår uppmärksamhet mer än någon annan, och som står för glädje, optimism, upplysning och kreativitet. Gult symboliserar också det nordiska ljuset, säger Emma Marga Blanche.

De gula stjärnorna i EU-flaggan symboliserar dessutom enighet, solidaritet och harmoni bland Europas folk. Själva tråden är en symbol för att vägleda och länka samman människor, samhällen och idéer.

Bakom möblerna står huvudsakligen Johanson Design och Gärsnäs samt nya unikt framtagna produkter och scenografi tillverkad i Färg & Blanches ateljé. Projektet har genomförts med flera svenska underleverantörer och bland annat har företaget Puuts svarvat alla träpelare för den stora installantionen i Atriet.

Läs mer om gestaltningen

Läs mer om The Yellow Thread på fargblanche.com