NYHET - HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK & ENERGI

Branschen kräver stabil fossilfri energi - TMF: s ståndpunkter för en hållbar energiförsörjning

Höga elpriser drabbar trä- och möbelindustrin hårt och behovet av stabil och förutsägbar tillgång till fossilfri energi för att kunna fortsätta vara innovativa och våga investera i klimatsäkra lösningar är stort. TMF, Trä- och Möbelföretagen har därför tagit fram ett antal ståndpunkter som driver vårt påverkansarbete gentemot politiken.

24 oktober 2022
Elstolpe
Foto: Pixabay

Trä- och möbelindustrin drabbas hårt av höga elpriser. 84 procent av Trä- och Möbelföretagens medlemsföretag har sin huvudsakliga verksamhet placerad inom elområdena 3 och 4 och varsel och konkursansökningar sker regelbundet för var vecka som går. Situationen som den ser ut inför vintern kan komma att få mycket långtgående konsekvenser för hela samhällsekonomin.

-  Våra företag är föregångare i klimatomställningen och inom den cirkulära ekonomin. De behöver stabil och planerbar tillgång till fossilfri energi och alla hinder för investeringar måste undanröjas i så väl befintlig som ny kraftproduktion, säger David Johnsson, vd TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Utgångspunkten för TMF är att Sverige behöver satsa på alla fossilfria kraftslag. Det innebär att:

  • En fortsatt utbyggnad av vindkraften måste säkerställas.
  • Nybyggnation av kärnkraft måste möjliggöras.
  • Den befintliga vattenkraften måste värnas.
  • Miljöprövningen för alla kraftslag och för elnätsutbyggnaden måste underlättas.
  • Överföringskapaciteten i landet måste byggas ut.