NYHET - HÅLLBARHET

TMF delaktiga i näringslivets remissvar gällande EU-kommissionens lagförslag kring ecodesign och produktpass

TMF har deltagit i Svenskt Näringslivs Miljöpolitikgrupps arbete med att kommentera EU-kommissionens lagförslag till Ecodesign Requirements for Sustainable Products (ESPR) som inkluderar krav på ecodesign och produktpass. Från TMFs håll har man särskilt värnat om förutsättningarna för SME-företag när tillverkningsindustrin behöver ställa om. Nu kommer i första hand regeringskansliet att ta del av näringslivets synpunkter för att sedan adressera EU-kommissionen senare under juni månad.

10 juni 2022
Robin Ljungar, TMF:s hållbarhetschef.
Foto: Juliana Fälldin

- Det är mycket värdefullt att vi (TMF), tillsammans med Svenskt Näringsliv och en rad branschorganisationer, kan kommentera och lämna synpunkter på detta lagförslag som kommer ha långt gående påverkan på alla våra medlemsföretag. Det gäller att hitta rätt balans mellan å ena sida krav på hållbar design och produktpass som ska gynna cirkulär ekonomi, och å andra sidan göra det möjligt för företagen att kunna hantera de ökade kraven i sin vardagsverksamhet, säger Robin Ljungar, TMF:s hållbarhetschef.

- I synnerhet måste hänsyn tas till små och medelstora företag så att deras konkurrenskraft inte äventyras utan snarare stärks när industrin ska ställa om. TMF har i diskussionerna lyft just villkoren för SME men även fokuserat på ansvarsfördelningen mellan olika aktörer längs värdekedjan och hur dessa ska agera när produkter ska leva många och långa liv i den cirkulära ekonomin. Vidare vill vi att lagstiftarna ska fokusera på vilka effektmål som ska uppfyllas och överlåta åt industri och näringsliv att lösa de tekniska problemen.