NYHET - REHABILITERING OCH SJUKDOM

Skatteverket tar över korttidsstödet fr om 1 april

Skatteverket tar fr om 1 april över stödet vid korttidsarbete från Tillväxtverket – ett stöd som söks via en e-tjänst på skatteverket.se. Samma datum slopas karenstiden vilket innebär att arbetsgivare som har tagit emot korttidsstöd under mars 2020 till september 2021 åter kan söka.

31 mars 2022
Foto: Unsplash

– Från den 1 april ansöker man hos Skatteverket om korttidsstöd. Ansökningar som har kommit in före 1 april handläggs fortsatt av Tillväxtverket, säger Helena Jangel Stridh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Arbetsgivare som har tillfälliga och allvarliga svårigheter kan i vissa fall söka stöd för lönekostnader som är kopplade till korttidsarbete för anställda. Svårigheterna ska bero på omvärldshändelser som inte har kunnat förutses eller undvikas. Stödet innebär att arbetstagare går ned i arbetstid och lön tillfälligt.

  • Karenstiden för att få stöd slopas däremot temporärt. Arbetsgivare som har fått korttidsstöd under mars 2020-september 2021 har därför möjlighet att söka stöd från 1 april i år till 31 december 2023.
  • Med anledning av införandet av nya pandemirestriktioner under december 2021 kan företag söka stöd retroaktivt från 1 april 2022 för stödmånader som inleds i december 2021 till mars 2022.

Stödet söks via en e-tjänst på skatteverket.se där ansökan sker i två steg. Först ansöker arbetsgivaren om godkännande och när ansökan har beviljats går det att ansöka om stöd.

Skälet till att Skatteverket även ska ansvara för den permanenta delen av stödsystemet är bland annat att Skatteverket, som är en av statens tio största myndigheter, bedöms ha goda förutsättningar att hantera den mängd ärenden som stödet vid korttidsarbete på kort tid kan komma att innebära. Ett annat skäl är att Skatteverket har en etablerad kontroll- och brottsbekämpande verksamhet.