NYHET - REHABILITERING OCH SJUKDOM

Ändrade tidsgränser för intyg vid sjukdom och vab

Från och med 15 december ändrar Försäkringskassan tidsgränserna för intyg när det gäller sjukpenning och vab. Det innebär att intygen kommer begäras in från dag 22. Syftet är att avlasta sjukvården och underlätta för allmänheten med anledning av den svåra situation som samhället nu befinner sig i.

15 december 2020
Sjukfrånvaro
Foto: Sjukfrånvaro

Från och med 15 december behöver den som ansöker om sjukpenning inte lämna in ett läkarintyg direkt vid ansökan, utan från dag 22 i sjukperioden. Detta gäller även för den som vårdar sjuka barn där intyg behövs från dag 22. 
Detta gäller under en begränsad period.

Sjukpenning – gäller till och med 31 januari
Från och med 15 december behöver den som är sjuk inte längre lämna läkarintyg vid dag 15 i sjukperioden, utan från dag 22 när man ansöker om sjukpenning. Detta gäller till och med 31 januari 2021.

Ersättning för vab – gäller till och med 30 april
Från och med 15 december behöver den som förälder inte längre lämna intyg från sjuksköterska eller läkare för sitt sjuka barn vid dag åtta, utan från dag 22. Detta gäller till och med 30 april 2021.