NYHET - REHABILITERING OCH SJUKDOM

Tidigare regler för läkarintyg från dag 15 åter aktuella

Från 1 november gäller tidigare regler för läkarintyg gentemot Försäkringskassan - från dag 15 för sjukpenning och från dag 8 för vab.

22 oktober 2020
Sjukfrånvaro
Foto: Sjukfrånvaro

Under våren införde Försäkringskassan tillfälliga regler för att begära in läkarintyg för sjukpenning och ersättning för vab. Syftet var att avlasta vården som hade ett mycket högt tryck under pandemin. Nu är vården inte lika hårt belastad och från 1 november återgår Försäkringskassan till tidigare regler för läkarintyg.

Det innebär att det krävs läkarintyg för vab från dag 8 och för sjukpenning från dag 15.

Någon ändring avseende läkarintyg från dag 8 t o m dag 14 och s k förstadagsintyg har inte skett utan där kvarstår den tillfälliga bestämmelsen om att inga sådana kan begäras.