NYHET - HÅLLBARHET

TMF välkomnar historiskt slutförvarsbeslut

I går meddelade klimat- och miljöminister Annika Strandhäll att ett historiskt beslut fattats av regeringen. Regeringen gav klartecken till SKB:s ansökan om att bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. TMF välkomnar beslutet - inte minst för att upprätthålla en trygg fossilfri elförsörjning. Läs kommentar från TMF:s vd David Johnsson.

28 januari 2022
TMF välkomnar historiskt slutförvarsbeslut
Foto: Sören Andersson

- Beslutet från regeringen att godkänna kärnkraftsindustrins ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle är det enskilt viktigaste beslutet för att säkra stabil långtidsdrift av Sveriges kärnkraft. Ansökan lämnades in redan 2011 och har idag, över tio år senare, godkänts av regeringen. Ansökan bygger på 40 års forskning som omsatt över 50 miljarder kronor.

- Med detta historiska beslut är en avgörande förutsättning på plats för att upprätthålla en trygg fossilfri elförsörjning i Sverige för lång tid framöver och därmed förbättra förutsättningarna för industrins fortsatta verksamhet.

- Nu går arbetet in i en ny fas där villkoren ska preciseras och fastställas i en så kallad villkorsförhandling i Mark- och miljödomstolen. Sedan sker en stegvis säkerhetsprövning av anläggningen fram till driftsättning någon gång under 2030-talet. Vår förhoppning är att detta skall ske enligt plan och att industrin därmed kan fortsätta att vara en motor för välfärd och arbetstillfällen i hela Sverige.