NYHET - REKRYTERING

Glöm inte årets rekryteringsenkät!

Vi påminner om att svara på årets rekryteringsenkät – för att hjälpa oss att få en bättre bild av branschen och dess behov och kunna jobba med rätt framtidsfrågor.

30 november 2021
Kollegor
Foto: Pixabay

Varje år gör TMF -via Prognoscentret - en undersökning av trä- och möbelindustrins rekryteringsbehov Undersökningen syftar till att följa rekryteringsbehovet fördelat på yrkeskategori och utbildningsnivå, samt att undersöka hur möjligheterna att fylla rekryteringsbehovet upplevs.

Läs mer om TMF:s rekryteringsrapport.