NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING & REKRYTERING

TMF:s Rekryteringsrapport 2022: Fortsatta rekryteringsbehov trots viss avmattning

Inflation, elkris, Rysslands invasion i Ukraina och en lågkonjunktur som lurar runt hörnet. Det är minst sagt en skakig omvärld och ett tufft ekonomiskt läge för många, inte minst för företagen. Osäkerheten speglas i kommande års rekryteringsbehov som är avtagande, men på sikt finns fortsatt stark efterfrågan Det visar en undersökning som Prognoscentret genomfört på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF, Trä- och Möbelföretagen.

2 februari 2023
Produktion, Industri,cod
Foto: Robin Pagmar/Mediaspjuth

- Undersökningen pekar på en fortsatt stor brist på framför allt gymnasial yrkeskompetens. Det understryker vikten att anpassa utbudet efter arbetsmarknadens behov och skapa regionala dialoger kring gymnasie- och vuxenutbildningar, säger Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF.

Det senaste året har drygt 3 000 personer fått anställning, och företagen ser ett fortsatt behov av arbetskraft både nu och på längre sikt, om än i mindre omfattning på grund av bland annat ökade kostnader och lägre efterfrågan. Inom det närmsta året uppskattas cirka 1 500 personer att behövas för att fylla företagens vakanser. Två tredjedelar av rekryteringsbehovet under det kommande året består av yrkesarbetare. 

- Trots en tuffare konjunktur är efterfrågan fortfarande stor på framför allt gymnasial yrkeskompetens. Det påverkar företagen negativt och innebär att många spännande tjänster i våra företag inte blir tillsatta. Dialogen om hur gymnasieskolan ska dimensioneras måste prioriteras.

TMF:s Rekryteringsrapport riktar sig till TMF:s medlemmar som  tas fram av Prognoscentret - ett oberoende marknadsanalysföretag - och publiceras en gång per år. Syftet är att belysa rekryteringshovet inom trä- och möbelindustrin. 2022 års undersökning genomfördes under november-december 2022.
Här kan du ladda ner rapporten. 


Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se