NYHET - BYGGANDE

Besiktningsmannaboken berättar hur småhus bör byggas och besiktigas

Den populära Besiktningsmannaboken har nu kommit i en ny version, Besiktningsmannaboken 2022. Boken kan fritt laddas ned på nätet och beskriver på ett lättbegripligt sätt hur nya småhus bör byggas och besiktigas. Den förklarar även en hel del svåra byggtermer på ett enkelt sätt. Boken riktar sig till både besiktningsmän och konsumenter.

1 november 2021
Besiktningsmannaboken berättar hur småhus bör byggas och besiktigas
Foto: Mattias Olson

Det är Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä- och Möbelföretagen (TMF), samt Gar-Bo Försäkring AB, som tillsammans har tagit fram Besiktningsmannaboken. Tack vare Besiktningsmannaboken får vi en standardisering av besiktning av småhus, så att besiktningsmän, med olika bakgrund och erfarenhet, kan besiktiga mer lika.

- Besiktningsmannaboken är till fördel för husföretagen, besiktningsmännen och konsumenterna. Ett verktyg som gör det lättare för alla inblandade parter att veta vad som gäller. Den nya versionen är uppdaterad för att överensstämma med dagens branschstandarder och har ett nytt avsnitt som handlar om solceller, säger Björn Edebrand, vd på SBR.

För den som är konsument och tänker ta hjälp med att bygga ett småhus, kan Besiktningsmannaboken vara en stor hjälp.

- Besiktningsmannaboken berättar hur ett småhus bör byggas och hur besiktningsmannen undersöker om huset är byggt så som husföretaget och konsumenten kommit överens om. För den konsument som ska bygga sig ett småhus, kan det vara en idé att ta del av boken. Den kan ge dig som konsument en hel del tänkvärda tips. Vill du till exempel ha en högre kvalité i något hänseende jämfört med vad som anses nå upp till fackmässigt utförande idag, får du se till att skriva in det i avtalet, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Det är viktigt ur många aspekter att veta hur småhus ska byggas och undersökas.

- Besiktningsmannaboken erbjuder en översikt av hur ett småhus bör byggas. Tack vare Besiktningsmannaboken kan samtliga inblandade parter i många fall på ett enkelt sätt se vad som rätt och fel byggt, även om varje liten detalj inte är med, säger Lars Fahlgren, chef Entreprenadbesiktning på Gar-Bo och David Johnsson, vd på TMF.

Ladda ner och läs den uppdaterade Besiktningsmannaboken;
>> tmf.se/att-bygga-trahus

För mer information, kontakta gärna:
- Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund, 070-251 20 90
- David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen, david.johnsson@tmf.se, 070-597 72 67
- Maria Nilsson, jurist, Konsumentverket, maria.nilsson@konsumentverket.se
- Lars Fahlgren, chef Entreprenadbesiktning, Gar-Bo, lars.fahlgren@gar-bo.se
- Björn Edebrand, SBR, bjorn.edebrand@sbr.se