NYHET

”Mötet var på alla sätt en framgång”

TMF hade i veckan ett digitalt möte med ett antal bostadspolitiska talespersoner samt tjänstemän i civilutskottet för att officiellt presentera Anthesis samlade resultat från rapporterna ”Transporttjänster i Trädgårdsstäder och kompakta städer”, ”Trädgårdsstäder vs kompakta städer – Transport”, ”Trädgårdsstäder och Hållbarhet” med tillhörande känslighetsanalyser. Utöver Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert, deltog även forskarna från Anthesis - Agneta Persson och Efstathia Vlassopoulou.

29 oktober 2021
TMF och Anthesis presenterade ”Trädgårdsstaden” för civilutskottet
Foto: TMF

Rapportsammanställningen "Hållbara trädgårdsstäder" som presenterades och diskuterades är en fortsättning på Efstathias studie som påbörjades på KTH.

- Det sammanlagda resultatet är minst sagt intressant och huvudbudskapet är att tät småhusbebyggelse slår annan stadsbebyggelse rätt rejält på fingrarna när det gäller ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet utifrån ett livscykelperspektiv, säger Gustaf Edgren.

- TMF har tidigare läckt ut delar av rapportsammanställningen "Hållbara trädgårdsstäder" som i korta ordalag kan summeras att småhusområden, planerade som trädgårdsstäder, medför 38 procent lägre klimatavtryck från bostäder på individnivå jämfört med en högbebyggd kompakt stad. Många intressanta och initierade frågor ställdes och mötet kommer förhoppningsvis leda vidare till en fördjupad och intensifierad dialog med politiker inom området.

Under resten av hösten och våren är det nu tänkt att rapportresultaten ska nå så många som möjligt och framförallt kommuner. TMF skickar inom kort ut en länk till samtliga medlemmar för att ta del där intresse finns.