NYHET - BYGGANDE

”Svårt att överdriva dess betydelse för den industriella hustillverkningen”

TMF tillhör en av dem som sätter stor tilltro till regeringens lagförslag angående införandet av certifierade byggprojekteringsföretag som ny aktör i PBL, så att man därmed kan starta bostadsbyggen utan att allt först måste prövas av kommunernas byggnadsnämnder. Syftet är att förenkla och snabba på tillståndsprocessen, öka förutsägbarheten, och - sänka kostnaderna. Enligt TMF:s Gustaf Edgren är lagförslaget en näringspolitisk milstolpe som kommer att få stor betydelse för den industriella hustillverkningen.

20 september 2021
”Svårt att överdriva dess betydelse för den industriella hustillverkningen
Foto: Mostphotos

- Vi ser lagförslaget som ytterligare ett jättekliv för den industriella hustillverkningens förutsättningar att agera och konkurrera på lika villkor som traditionellt lokalt platsbyggeri. Det är svårt att överdriva dess betydelse för effektivare processer, bättre och billigare produkter, en bättre fungerande konkurrens och rättssäkerhet i bygg och anläggningsbranschen. menar Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert.

- Det Sisyfos-arbete, som en del uppgifter en branschorganisation måste hantera kan innebära, kommer ibland till vägs ände; inte sällan eftersom frågan hunnit bli obsolet, eller för att det saknas resurser för att driva frågan vidare. Men här har TMF tagit ett steg i taget för att få till stånd en förändring - i en väldigt viktig fråga för våra medlemsföretag. Det känns otroligt tillfredsställande att vårt mångåriga arbete ser ut att ge resultat.

Tanken med det förslag som regeringen och bostadsminister Märta Stenvi (MP) lade förra veckan är att en byggherre ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i projekteringen vid nybyggen. Om ett sådant företag används ska byggnadsnämnden inte beakta utformningskraven på ändamålsenlighet och tillgänglighet, och inte heller de tekniska egenskapskraven inför beslut om bygglov och startbesked.

- Regeringen vill underlätta byggandet av lägenheter som många människor kan efterfråga. Syftet med reformen är att öka förutsägbarheten och effektiviteten i byggprocessen och att underlätta repeterbara processer, vilket kan bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger bostadsminister Märta Stenevi, i ett uttalande till SvD.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.