NYHET - HÅLLBARHET

TMF 360 GRADER: Systematiskt hållbarhetsarbete ger Kinnarps konkurrenskraft

Hjälp kunden att göra långsiktiga val, förläng produkternas livscykel och erbjud flexibla lösningar – det är Kinnarps hållbarhetsrecept. Inställda på att skapa arbetsplatslösningar som håller över tid, och med full koll på det egna klimatavtrycket, arbetar Kinnarp metodiskt med hållbarhetsfrågorna, något som också stärker affärerna.

18 juni 2021
Kinnarps, Lastbil
Foto: Kinnarps

Om du gått i skolan, jobbat på kontor eller uppsökt vården, är chansen stor att du redan bekantat dig med Kinnarps. Som en av Europas största leverantörer av arbetsplatslösningar, möblerar familjeägda Kinnarps kontor och offentliga miljöer runt om i Sverige och ungefär 40 andra länder.

Varje dag lämnar 24 fullastade containrar någon av de sex svenska produktionsanläggningarna.

-  Istället för traditionellt emballage skyddar vi möblerna med filtar och papp som återanvänds, säger Johanna Ljunggren, hållbarhetschef på Kinnarps AB. Det gör att vi sparar 270 kilo emballage per container. 

Hållbarhet som grundpelare

Exemplet illustrerar hur Kinnarps arbetar med hållbarhet in i minsta detalj. Arbetet är ett livslångt engagemang och en viktig del av affären. Grundbulten är en uttalad strategi från ägare och ledning om vilken typ av företag Kinnarps ska vara. Att ha koll över hela kedjan från komponenttillverkning, färdigställande av produkter och leverans till kund hjälper förstås. Verksamheten har utvärderats gentemot FN:s 17 globala mål och kopplats ihop med Kinnarps mest prioriterade områden. Flera av etappmålen nåddes redan under 2020, som målen för koldioxidutsläpp (som närapå halverades), samt minskad energiförbrukning och användning av lösningsmedel. Arbetsmiljöcertifieringen, ISO 45001, av produktionsenheterna är en annan milstolpe.

Ännu vassare mål är satta för 2025.

- Eftersom vi jobbat länge med miljöfrågor kan vi nu börja växla upp, säger Johanna Ljunggren.

Samtidigt blir hållbarhetsarbetet aldrig färdigt utan är ständigt pågående.

Rätt investering lönsamt i längden

Det handlar inte bara om en vilja att göra gott; genom hållbarhet kan svensk möbelindustri också differentiera sig gentemot konkurrenterna i lågkostnadsländer, både vad gäller miljökrav och arbetsförhållanden. I Sverige är det framför allt Kinnarps kunder inom offentlig sektor som
driver utvecklingen mot ökad hållbarhet. 

Grundtanken är att den största hållbarhetseffekten uppnås genom att köpa rätt inredningslösning
redan från början. Här har Kinnarps utvecklat tjänsten Arbetsplatsanalys som hjälper kunden att skapa en miljö som är hållbar under lång tid. Miljömärkningen Möbelfakta, en validering av delarna kvalitet, miljö och socialt ansvar, är ett annat exempel där Kinnarps varit drivande. De har dessutom tagit fram en egen indexering, The Better Effect Index, som ger en helhetsbild av en produkts hållbarhet

Tjänstefiering och cirkuläritet

Just nu pågår en ökad tjänstefiering på marknaden. För Kinnarps ligger fokus på att erbjuda lösningar för såväl långsiktiga som kortsiktiga behov och skapa flexibilitet genom att hyra ut möbler. Det här är ett sätt att säkra att produkterna kan användas länge. Samma sak gäller med uppgraderingar som avtagbar soffklädsel, utbytbara bordsskivor eller nya sitsar för arbetsstolar. 

Någon spikrak väg är det dock inte; de nya affärsmodellerna kopplade till livscykeln innebär flera utmaningar, menar Johanna Ljunggren. För vad händer exempelvis med produktsäkerhet och garanti när produkten görs om? Kan kemikaliekrav och spårbarhet uppfyllas när möblerna sätts på marknaden
en andra och tredje gång? Här återstår mycket arbete.

I och med pandemin har det ställts nya krav på arbetsmiljöer och arbetssätt. Många av Kinnarps kunder funderar över hur framtidens kontor egentligen ska se ut. Samtidigt är Johanna Ljunggren fast förvissad om att de valt rätt väg framåt. 

- Vi fortsätter satsa på hållbarhet och flexibla lösningar, där vi bland annat vidareutvecklar vårt uthyrningskoncept. Vi jobbar också för att förlänga livet på produkterna. 

Kinnarps - Agenda 2030

Kinnarps har utvärderat sin verksamhet gentemot FN:s 17 globala mål och identifierat de mål där koncernen har störst möjlighet, direkt eller indirekt, att påverka. Därefter har de nio valda målen kopplats ihop ned Kinnarps mest prioriterade områden, som rör råvaror och resurser, klimat, rena material, socialt ansvar, återbruk och ergonomi.

Konkret handlar arbetet om att skapa arbetsmiljöer som bidrar till hälsa och goda lärmiljöer, genomföra energieffektiviseringar och minska egna klimatutsläpp, arbeta för goda arbetsmiljöer och villkor i verksamheten och i leverantörskedjan, skapa produkter som miljömärks och består av FSC-certifierat trä, nyttja material så effektivt som möjligt och skapa mer cirkulära material och produktflöden. 

Kinnarps utvalda mål

  • Mål 3 God hälsa och välbefinnande
  • Mål 4 God utbildning
  • Mål 7 Hållbar energi för alla
  • Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 10 Minskad ojämlikhet
  • Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
  • Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

TRE STEG MOT CIRKULÄRITET

- Gör det lätt att välja rätt. Hjälp kunden att göra kloka, långsiktiga val som är miljömässigt och ekonomiskt hållbara.
- Förläng livscykeln. De smartaste produkterna är de som används länge; erbjud kunden flexibla möjligheter att skala upp och ned utifrån behov.
- Bygg in cirkuläritet. Se till redan i utvecklingsfasen att produkterna går att uppdateras, uppgraderas, återanvändas och till sist återvinnas.