NYHET - RÅVARUPRISUTVECKLING

Höjda priser och råvarubrist slår hårt mot många TMF-företag

Råvarubristen i kombination med de kraftigt ökade priserna på trävaror och många andra råvaror är ett allt större problem för den träförädlande industrin och möbelindustrin. "De svenska företagen inom branschen är ofta relativt småskaliga och kommer därför lätt på undantag när sågverken väljer att prioritera stora utländska beställare. Möbelindustrin pressas dessutom hårt av prisökningar på många andra insatsvaror som stål, textil och stoppning", säger David Johnsson, vd på TMF.

18 maj 2021
Foto: Glimakra of Sweden

Text: Sören Karlsson

David Johnsson berättar att ett stort antal medlemsföretag vittnar om hur kostnaderna ökat i ett svindlande tempo utan att man har möjlighet att kompensera ökningarna i den egna prissättningen.

- Kunderna är inte beredda att betala mer och har inte förståelse för hur priserna utvecklas. Att priserna varierar över tid är naturligtvis inget konstigt. Det alarmerande i den nuvarande situationen är att höjningarna varit så stora på mycket kort tid, menar David Johnsson.

Dyrare varje gång

- De stigande priserna är förödande. Varje gång vi handlar blir det dyrare, förklarar Ann Strandberg, vd på Edvardssons i Bredbyn i närheten av Örnsköldsvik.

Hon har exempel på leverantörer som höjt priserna med så mycket som 25 procent från beställningstillfället till leveransen.

- Ofta har vi ingen chans att föra kostnaderna vidare till våra kunder. Vi har fasta prislistor och avtal som tar tid att omförhandla. Tyvärr finns det inte mycket att göra. Det är bara att gilla läget, menar Ann Strandberg.

De stora produkterna hos Edvardssons är träemballage. Företaget tillverkar också golv som täcker isen på en hockeyrink eller konstgräset på en fotbollsplan.

Möbler till hotell och restauranger är ytterligare ett affärsområde.

- Men där är försäljningen lägre än normalt nu under pandemin, säger Ann Strandberg.

Malin Hagberg är vd på Hudikhus i Hudiksvall. Företaget tillverkar och säljer ett brett sortiment av fritidshus, fjällstugor och villor. Hudikhus har 21 anställda och omsätter cirka 90 miljoner.

Priserna flyger och far

- Vi påverkas såklart av den rådande situationen, precis som alla andra. Priserna flyger och far från den ena dagen till den andra, kommenterar hon.

Malin Hagberg varnar för att den betydande exporten av trävaror kommer att slå mycket hårt mot den inhemska marknaden.

- Prisökningarna är en sak men råvarubristen är mer skrämmande. En stor utmaning just nu är att vi säljer en produkt idag som vi kanske ska leverera först om ett år. Vad det gäller pågående leveranser är det bara att försöka lösa problemet, säger Malin Hagberg.

Joel Strandell är vd på Edsbyporten i Edsbyn i Hälsingland. Företaget har 18 anställda och tillverkar garageportar och dörrar av gran och furu från skogar i närområdet.

Ökat 50 procent

- Bara de senaste månaderna har priset på inköpta trävaror ökat med ungefär 50 procent för oss. Usch, det är jättetufft, konstaterar han.

Att en uppgång var på väg uppåt förstod Joel Strandell redan när den nya prislistan togs fram.

- I viss utsträckning tog vi höjd för en ökning, men någon kompensation fullt ut är det inte tal om. Det hade inte varit möjligt.

Samtidigt är orderläget alldeles utmärkt, kanske det bästa i företagets drygt 60-åriga historia. Inte ens den traditionella avmattningen under vintern märkte man något av.

- Det är en balansgång vi har att gå, säger Joel Strandell.

Extremt trävarurally

I en färsk marknadsrapport från Danske Bank talas om "extremt trävarurally med fortsatta prishöjningar" och om "rena rama champagneyran hos sågverken". Också under vintern har prishöjningarna fortsatt. Det vanliga är att utvecklingen går i motsatt riktning den delen av året.

Johan Freij, affärsområdeschef Skog & Lantbruk på Danske Bank, räknar med att volatiliteten, alltså de kraftiga prissvängningarna, kommer att fortsätta åtminstone under de närmaste åren.

- Men trenden blir uppåtgående. Vi kommer inte att få några bråddjup i priserna som tidigare. Konjunkturbottnarna hamnar högre och högre, säger han.

Det är enligt Johan Freij en rad samverkande faktorer som lett fram till råvarurallyt. Coronaeffekter med alltfler hemmafixare är ett exempel på något som drivit på efterfrågan, men en ännu större påverkan har det internationella suget efter trävaror.

Eftersläpning i USA

- USA har en extremt viktig roll i sammanhanget. Det finns en eftersläpning, en byggskuld, när det gäller framförallt bostadsbyggandet. Nu kommer investeringarna igång på allvar och det pressar prisnivåerna uppåt. Allt blir ännu tydligare genom att Kanada, den traditionella virkesboden, haft problem med insektsskador och inte kan leverera trävaror som tidigare, betonar Johan Freij.

Han poängterar att efterfrågan ökar också i många europeiska länder, inte minst tack vare stimulansåtgärder från respektive regeringar och från EU. Världsmarknadsläget väntas dessutom påverkas av Rysslands aviserade exportskatt på rundvirke.

- Till bilden hör också den påverkan som det gröna klimatspåret ger. Fler och fler upptäcker fördelarna med att använda trä vid byggprojekt. I jämförelse med betong halveras koldioxidutsläppen i byggfasen.

Dessutom förändras marknaden av att trämoduler och träelement kommer till användning i allt större utsträckning, konstaterar Johan Freij.

Hans budskap till alla företag som behöver trävaror i sin produktion är att de ska vara inställda på att priserna generellt sett kommer att fortsätta uppåt.

-Jag tror att köparna måste anpassa sig till en dyrare produkt och så långt möjligt köpa in de exakt rätta dimensionerna, längderna och virkeskvaliteterna för att undvika spill, säger Johan Freij.

Flaskhalseffekter

- Efter förra sommaren studsade industrikonjunkturen upp mycket mer än vad någon hade förväntat sig. Vi fick en bred och kraftig uppgång i efterfrågan och det mer trögrörliga utbudet hade svårt att hänga med. Det orsakade flaskhalseffekter, förklarar Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Han pekar på att det här är en viktig förklaring till de stora prisökningarna på trävaror, gummi, plast, järnmalm och många andra råvaror.

- Därtill kommer att fraktkostnaderna gått upp. Redan innan pandemin slog till hade världshandeln bromsat in, bland annat beroende på att Kina prioriterade ner de internationella affärerna, säger Mats Kinnwall.

Konsekvensen blev en inbromsning i den globala transportkapaciteten. Det talades mycket om att containrar kunde finnas i fel del av världen. Fraktkostnaderna sköt i höjden.

Vad kan då företagen göra för att mildra effekterna? Mats Kinnwall ser inga snabba lösningar.

- Allt tyder på att högkonjunkturen i industrin håller i sig åtminstone det här året ut. Det positiva är att marknaden är fantastisk. Företagen är flexibla och har en enorm förmåga att hitta alternativa leverantörer på närmare håll. På något sätt får man tag på de varor som behövs, men det driver naturligtvis upp kostnaderna, säger Mats Kinnwall.