NYHET - WEBINAR, PRODUKTION, EKONOMI & RÅVARUPRISUTVECKLING

"I oroliga tider är fakta och kunskap oumbärliga"

Ett hundratal medlemmar deltog digitalt när TMF arrangerade webbinarium med anledning av en omfattande trävarurapport, som tagits fram i samarbete med konsultföretaget Afry.

21 november 2022
AFRYPanel
Foto: TMF

Det har varit en stökig och turbulent höst som ställt TMFs medlemsföretag inför stora utmaningar. Råvarutillgången och prisökningen har lett till en utmanande situation som krävt en snabb omställning för fler företag för att säkra produktionen. Men det är även flera andra faktorer som påverkar; hög inflation, energikrisen med kraftigt stigande priser och Rysslands krig i Ukraina som får konsekvenser för branschen.

Per-Ove Nordström från Afry gav en bild av råvaruprisutvecklingen samt en intressant analys av den europeiska marknaden. Senare i programmet fick företagarpanelen bestående av Marcus Westdahl, vd EFG Furniture Group, och Sara Berglund, vd Pelly Group, svara på frågor om hur de ser på råvaruprisutvecklingen och hur den påverkat deras verksamhet.

TMF:s vd David Johansson är glad över att kunna bidra med kartläggningen och hoppas att den kan fungera som bra underlag för medlemmarna.

- I oroliga tider är fakta och kunskap oumbärliga. Det känns bra att kunna erbjuda våra  medlemmar stöd och support även på detta område, sade han.

Medverkande:

  • Per-Ove Nordström, AFRY
  • Marcus Westdahl , vd EFG Furniture Group
  • Sara Berglund vd för Pelly Group
  • David Johnsson, vd TMF
  • Cecilia Ask-Engström, bransch- och näringspolitisk chef TMF
  • Moderator: Alexandra Hernadi, kommunikationschef på TMF