NYHET - EXPORT, NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, EKONOMI & RÅVARUPRISUTVECKLING

Växande bransch hotas av höga el- och råvarupriser

Svensk möbeltillverkning står inför en tuff period när elpriserna chockhöjs inför vintern. Det är en enorm påfrestning för en annars växande bransch – det säger Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef på branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen till Dagens Industri.

9 september 2022
Cecilia Ask Engström
Foto: Juliana Fälldin

Närmare 85 procent av all produktion sker i södra Sverige, i elområde tre och fyra, enligt TMF:s kartläggning där priserna är som allra högst. Samtidigt presenterar TMF nya siffror som visar på att bara branschen tar sig igenom energikrisen, finns flera positiva signaler som talar för en växande tillverkning av möbler i Sverige. Hemmamarknaden är stark – svenskarnas möbelkonsumtion är jämförelsevis stor. Därtill ökar efterfrågan på premiumprodukter, som tillverkats av hållbara material och som inte försämras med åren.

Exporten stiger, om än långsamt och numera exporteras drygt 70 procent av alla möbler som produceras i Sverige. Värdemässigt sett återfinns Sverige på plats nummer nio över Europas största möbelproducenter.

Benny Hermansson, vd och ägare av medlemsföretaget och möbeltillverkaren Gemla kritiserar de energipolitiska besluten som nu leder till stora konsekvenser för Sveriges alla små- och medelstora företag inom tillverkningsindustrin.

Läs artiklarna om hur svenska möbelföretag drabbas och uppmaningen till den nya regeringen att agera snabbt. Observera att artiklarna är låsta.