NYHET - SPECIALINREDNINGAR

BRANSCHREPORTAGET: Biredskapsfabriken

Intresset för biodling är på klar uppgång i Sverige och det ger TMF-medlemmen MS Biredskapsfabriken AB i Töreboda rejäl draghjälp. Idag finns 4 000 artiklar i sortimentet i detta familjeföretag med en historia tillbaka till 1887. ”Omsättningen har ökat hela tiden de senaste 10–12 åren. Pandemin verkar ha gett oss ett extra uppsving”, säger vd Marino Svensson.

3 maj 2021
BRANSCHREPORTAGET: Biredskapsfabriken
Foto: TMF

Text: Sören Karlsson

Det var i Skåne som hans farfar startade föregångaren till dagens företag. Marinos far Evert Svensson flyttade till Orsa och fortsatte verksamheten där.

Biredskapsfabriken grundades 1941 och kan alltså fira 80-årsjubileum nu 2021. Sedan 1952 finns företaget i Töreboda i Västergötland, precis vid Göta kanal och halvvägs mellan Vänern och Vättern.

Biredskapsfabriken har 22 medarbetare och omsätter ungefär 32 miljoner.

Redo för stafettväxling

1983 tog Marino Svensson över ledningen tillsammans med hustrun Maritta. Nu är det dags för nästa generationsskifte. Döttrarna Mari Gyllensten och Mia Fjellman är redo för stafettväxling.

- Jag är i alla fall 73 år, men helt kommer jag nog aldrig att kunna slita mig härifrån, konstaterar Marino Svensson.

Mycket av försäljningen av bikupor och tillbehör till kuporna, av redskap, av skyddskläder, av allt som krävs för honungshantering och övrigt i sortimentet sker numera via nätet.

Eget snickeri

Bland biodlare är det, när tiderna så tillåter, dessutom populärt med inköpsresor till Töreboda. Butiken byggdes ut ganska nyligen och är på hela 1 300 kvadratmeter fördelade på sex olika hallar. Här finns också ett eget snickeri och en egen sömnadsavdelning.

Marino Svensson berättar att biodlingen i Sverige stod på sin topp under 1970-talet. Då fanns det cirka 25 000 biodlare.

- Sedan sjönk antalet undan för undan ner till ungefär 5 000 för att sedan börja stiga igen. Nu ligger siffran på omkring 15 000, säger han.

Marino Svenssons bedömning är att 500–600 av dem är yrkesmässiga biodlare. Ökningen sker i huvudsak bland hobbyodlarna.

Kunder över hela Sverige

Västergötland och Skåne har de allra starkaste positionerna på biodlingens område, men Biredskapsfabrikens kunder finns över hela Sverige. Företaget har också en del export.

Marino Svensson är optimist.

- Den här branschen har utan tvivel en framtid. Det skulle inte förvåna mig om antalet biodlare i landet en vacker dag kommer upp till 1970-talets nivåer. Det är naturligtvis mycket positivt för ett företag som vårt, säger han.