NYHET, REPORTAGE - NYHET, REPORTAGE, SPECIALINREDNINGAR & INSPIRATION

Framgångsrika specialsnickeriet alltid redo att ställa om

För 86 år sedan startades det västerbottniska specialsnickeriet Enably i ett hönshus. Numera konkurrerar de med internationella bolag om den svenska marknaden för labbinredningar. Hanna Söderlund, säljare och tredje generationen in i familjeföretaget, berättar om utmaningarna de möts av och varför de har lyckats.

8 november 2023
Enably - Hanna och Mikael Söderlund.
Hanna Söderlund är säljare på Enably och tredje generationen in i familjeföretaget. Det är även hennes tremänning Mikael Söderlund som är delägare och chef över metallsidan. Foto: Erik Abel

Text: Frida Henke

En gång var de Sävar snickeri och tillverkade måttbeställda möbler och inredning för den omkringliggande bygden. Bord, stolar, annat. Numera heter specialsnickeriet Enably och är en stor aktör inom labbinredning för svenska sjukhus och universitet. Under de senaste tio åren har omsättningen ökat med runt 60 procent.

Familjeföretaget ligger i den lilla tätorten Sävar, strax norr om Umeå i Västerbotten, och grunden lades redan 1937 av brödraskaran Söderlund. Sist in från familjen är Hanna Söderlund, vars farfar var en av grundarna. Pappa Ulf är vd.

– Jag har inte jobbat här jättelänge, 1,5 år ungefär. Tidigare arbetade jag som lärarassistent på en gymnasieskola i Umeå och hade inget intresse av att följa i pappas fotspår, säger hon.

Nu är hon säljare, framför allt på labbsidan och allt mer på väg in i företaget.

– Till största delen handlar det om att sitta och kalkylera på laboratorieinredningsjobb. Det är väldigt komplexa system där vår affärsidé går ut på flexibilitet och hållbarhet. Tanken är att när behovet i labbet förändras, när de exempelvis får pengar till ett nytt projekt, ska inredningen enkelt kunna alterneras och utvecklas med det nya behovet, säger Hanna Söderlund.

I Sverige finns det cirka 120 specialinredningsföretag. Vanligen jobbar de på uppdrag av arkitekter eller byggherrar för både privata och offentliga miljöer. Uppgiften är att ta deras idéer från ritbord till verklighet. Att de inte har en produkt som görs om och om igen är det som gör branschen speciell, men också utmanande. Ofta hamnar de lite mitt emellan kravställningar och lagstiftningar. Som producenter bär de också allt ansvar för slutprodukten.

– Eftersom vi gör special varje gång blir det svårt för oss att få våra möbler certifierade och märkta hos olika organisationer. Det är också en stor utmaning för oss att kunna ansluta oss till vissa miljöcertifikat eftersom de ofta är utformade efter stora tillverkningsserier och det är inte vi, vi gör ju något nytt varje gång, säger Hanna Söderlund.

Hon visar runt i snickeriets lokaler som flödar av ljus. Här finns allehanda verktyg och maskiner som tvingar, gummiklubbor, borrar och så Biessen, en CNC-maskin lika bastant som namnet. På företaget arbetar 35 anställda, till största delen med just labbinredning, men även med specialinredningar till bland annat hotell och bibliotek.

Enably har 35 anställda. Till största delen arbetar de med att bygga labbinredning, men även specialinredningar till bland annat hotell och bibliotek.

Enably är relativt stora i branschen, även om de inte tillhör de största. Genom att ha metalltillverkning vid sidan om snickeriet kan de ändå uppvisa en osedvanlig bredd. Samtidigt har de i och med satsningen på labb också valt att nischa sig. Allt för att möta marknaden.

Enably - Hanna Söderlund.
Foto: Erik Abel
– I dagsläget skulle jag säga att vår största utmaning är att vi känner en ganska stor konkurrens från väldigt många håll. Världen börjar bli liten nu och man går inte längre till sitt lokala snickeri. Vi har också utmaningar i materialpriser, så man måste verkligen var på tå, säger Hanna Söderlund. 
Hanna Söderlunds tips för att få nya kunder
  1. Kvalitet framför prisbild/tillverkningskostnad.
  2. Lyhördhet mot sina kunder. Visa intresse genom hela processen och för slutresultatet.
  3. Försök ständigt att förbättra både samarbeten och produkter.
  4. Försök att bättra ryktet gentemot – och att i ett tidigt stadium samarbeta med – arkitekter och projektledare.

Ett annat viktigt sätt för Enably att få in uppdrag är genom upphandlingar. På det området har de under lång tid arbetat proaktivt och fokuserat. Knepet för att vinna dem är enligt Hanna Söderlund att vara lite besvärlig.

– Det kan vara ganska svårt för en upphandlare att veta precis hur vi ska svara på frågorna när de lägger ut upphandlingen. Man ska därför inte bara försöka att vara till lags, utan också ställa krav på hur den ser ut. 

Hon tror att det är det vanligaste misstaget många gör är att skjuta på arbetet med upphandlingen lite för länge.

– Man har ögnat igenom alla handlingar och tror att man är ganska i hamn. Men det är viktigt att läsa igenom noggrant redan från början så att man är väl förberedd. Ta det på allvar på en gång och ställ frågor när det finns tid till det, säger Hanna Söderlund.

Och så var det det där med kvalitet och klimat. Om själva slutprodukten. För om inte den håller måttet spelar allt det andra ingen roll.

– Att det vi gör håller länge är viktigare än prisbilden. Vi ska inte göra något som inte kan klara en lång tid. Men vi kan göra vad som helst, det har vi sagt i väldigt många år.

 

Bli bättre på upphandlingar
  • Bevaka upphandlingar.
  • Ha en organisationsstruktur för anbudsarbete och dokumentationsförberedelser.
  • Skaffa rätt certifieringar.
  • Börja i tid.
  • Glöm inte att följa upp lämnade anbud och upphandlingar.
  • Vara inte rädda för att ta hjälp i anbudsprocessen.

 

Framgångsrika labbinredarna startade i ett hönshus