NYHET - PRISER & UTMÄRKELSER

BoKlok en av vinnarna för projektbyggda bostäder medan Eksjöhus och Smålandsvillan toppar hos småhusköparna

På torsdagens NKI-seminarium för Sveriges bostadsutvecklare och småhusleverantörer presenterade Prognoscentret de företag som har högst kundnöjdhet. BoKlok och Riksbyggen vinner i klassen för projektbyggda bostäder med ett NKI-värde på 79. Tredje plats delas av fyra aktörer; Besqab, HSB, JM och Peab på 78. Eksjöhus och SmålandsVillan vinner å sin sida i klassen för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 77. På tredje plats återfinns A-hus och Älvsbyhus, som har varit på prispallen tre år i rad. Båda dessa aktörer har ett NKI-värde på 76.

11 februari 2021
BoKlok en av vinnarna
Foto: Ola Torkelsson

- Det är rekordhög konkurrens på toppen i år, säger Ellinor Lindström, operativ chef på Prognoscentret, angående klassen för projektbyggda bostäder. Att sex aktörer placerar sig inom ett spann av två NKI-poäng har vi aldrig varit i närheten av tidigare. Dessutom ser vi att branschen som helhet presterar mer jämnt d.v.s. nöjdheten varierar allt mindre mellan olika bostadsutvecklare vilket gynnar branschen som helhet.

Branschindex landar 2020 på 76 vilket är hela fyra poäng högre än året innan och dessutom en rekordnotering. Uppgången förklaras av att alla kvalitetsbetyg har förbättrats kraftigt vilket ligger i linje med att många aktörer under en längre tid har jobbat hårt för att förbättra sin kundnöjdhet.

Undersökningarna har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 11 000 svar från köpare av projektbyggda bostäder. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

Kundnöjdheten blir allt bättre för småhus

Småhusleverantörerna Eksjöhus och SmålandsVillan vinner i klassen för styckebyggda småhus med ett NKI-värde på 77. På tredje plats återfinns A-hus och Älvsbyhus som har varit på prispallen tre år i rad. Båda dessa aktörer har ett NKI-värde på 76.

- I branschmätningen ser vi att Sveriges småhusleverantörer presterar allt mer lika d.v.s. skillnaden mellan de bästa aktörerna och de med lägst kundnöjdhet blir allt mindre. Detta är en mycket gynnsam utveckling för alla konsumenter som vill bygga hus, säger Erika Knutsson, NKI-ansvarig marknadsanalytiker på Prognoscentret.

Branschindex för styckebyggda småhus landar under 2020 på 72 vilket är en förbättring med två poäng från året innan. Jämfört med projektbyggda bostäder ligger småhusleverantörerna fyra poäng bakom bostadsutvecklarnas toppnotering 2020. Det är framförallt pålitligheten, i form av att hålla allt man lovar, undvika och hantera fel i husen samt ha tydliga rutiner, som påverkar hur nöjd köparen blir.

- I mångt och mycket bestämmer köparen själv hur huset ska se ut. Det innebär att husets kvalitet har mindre påverkan på hur nöjd man är med småhusleverantören. I år ser vi att småhusaktörerna har jobbat med sin service och kundens köpprocess vilket har bidragit till nöjdare kunder. Det är även sannolikt att pandemin har gjort att man har mer överseende med fel och brister samtidigt som ett nytt boende har känts extra värdefullt i den här situationen, fortsätter Erika Knutsson.

Undersökningarna har genomförts i samarbete med branschens aktörer och bygger på cirka 1900 svar från personer som köpt ett styckebyggt småhus. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhetsmätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex.

Om Prognoscentret
Prognoscentret erbjuder som oberoende marknadsanalysföretag strategiska, taktiska och operativa beslutsunderlag till aktörer inom den nordiska byggbranschen. Företaget har idag flertalet av marknadens ledande aktörer som kunder.