NYHET - CORONAINFORMATION

Omställningsstöd även i mars och april

Det är nu beslutet att omställningsstödet förlängs med månaderna mars och april. Stödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

19 februari 2021
Omställningsstöd även i mars och april
Foto: LG Collection

Syftet med omställningsstödet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna som smittskyddsåtgärderna för med sig, så att fler företag kan klara sig genom pandemin och ekonomin kan starta upp igen så snart vaccinet får effekt. Förlängningen innebär att omställningsstödet nu kommer kunna användas för perioder mellan mars 2020 och april 2021, alltså totalt 14 månader.

Från och med augusti 2020 beräknas storleken på omställningsstödet lite annorlunda jämfört med tidigare. Det beror på EU:s regelverk för den här typen av stöd. Den nya beräkningen bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag jämfört med vad som gällt tidigare. Den så kallade subventionsgraden kommer att vara 90 procent för små företag och 70 procent för större företag (se faktaruta för mer information). Företag kan få som mest 97 miljoner kronor i omställningsstöd för perioderna under augusti 2020 till april 2021.

Månaderna mars och april kommer att utgöra två olika stödperioder för att avräkningen ska fungera för det fall nedstängningsstödet skulle aktualiseras.

Regeringen arbetar för att det förlängda stödet ska kunna träda i kraft så snabbt som möjligt efter respektive stödperiods utgång. Precis som tidigare måste stödet godkännas av EU-kommissionen innan det träder i kraft.

Källa: Regeringen.se