NYHET - CORONAINFORMATION

Förlängning av omsättningsstöd för mars och april

Till följd av den fortsatta spridningen av Coronaviruset och de åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och stödet till handelsbolag att förlängas till att också omfatta mars och april 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

19 februari 2021
Förlängning av omsättningsstöd för mars och april
Foto: Pressfoto

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare riktar sig till enskilda näringsidkare som har drabbats av ett större tapp i omsättningen till följd av den pågående pandemin. Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare infördes i november 2020 och omfattade tiden mars – juli 2020. Stödet kommer inom kort att förlängas och då omfatta tiden augusti 2020 – februari 2021.

Inom kort kommer ett motsvarande stöd riktat till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, som har minst en fysisk person som delägare att införas som omfattar tiden mars 2020 – februari 2021.

Regeringen kan nu meddela att båda stöden kommer att förlängas till att även omfatta stödperioderna mars och april 2021. Regeringen återkommer med nya förordningar som reglerar de nya perioderna.
För att kunna söka stöd för mars och april 2021 krävs att företaget har tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019. Stöd kan då utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per stödperiod.