NYHET - CORONAINFORMATION

IER: Korttidspermitteringarna har haft stor betydelse för svensk industri under pandemin

Sveriges industri har klarat krisen till följd av Coronapandemin relativt bra och aktiviteten har återhämtat sig någorlunda snabbt efter nedgångarna i våras. Det skriver Industrins Ekonomiska Råd, IER, i sin färska rapport. IER slår även fast att korttidspermitteringarna har haft stor betydelse för industrins förmåga att behålla kompetens på företagen. ”Men utvecklingen skiljer sig åt mellan industrins delbranscher”, säger IER och pekar ut företag med stark exportkoppling som pandemins förlorare. Dessutom varnar rådet för den betydande risken att den ekonomiska krisen kan finnas kvar under en längre tid.

11 december 2020
industrin och pandemin
Foto: TMF

Den pågående pandemin har vållat en global lågkonjunktur som är en av de värsta kriserna som världen upplevt. Tillverkningsindustrin är en av de hårdast drabbade näringarna i Sverige och är den bransch vars nedgång har störst betydelse för svensk ekonomi. Efter en dramatisk inledning, har aktiviteten återhämtat sig till viss del under tredje kvartalet. Utvecklingen skiljer sig åt mellan industrins delbranscher. Företag med starkt exportberoende har haft det svårast.

För att begränsa de ekonomiska konsekvenserna av krisen har regeringen infört det mest omfattande krispaketet i Sverige sedan 1970-talet. Korttidspermitteringsstödet har haft stor betydelse för industrins framtida kompetensförsörjning. Villkoren står sig väl i en internationell jämförelse. Utan korttidspermittering hade betydligt fler av den tillverkande industrins över 525 000 anställda nu varit arbetssökande. Däremot har omställningsstödet genom sin konstruktion inte varit anpassat till de villkor tillverkande företag har.

IER:s nya rapport går djupare in på de långsiktiga effekterna av pandemin på svensk industri. Rapporten drar slutsatsen att de geopolitiska spänningarna som yttrar sig i både klimat- och handelspolitik kommer att fortgå under lång tid framöver. Det har stor betydelse för industrins värdekedjor och därmed var industrin kommer att etablera sin verksamhet i framtiden. Coronakrisens långsiktiga effekter på den ekonomiska politiken för 2020-talet analyseras också.

Källa: Pressmeddelande

Industrins Ekonomiska Råd (IER) utses av Industriavtalets parter och består av fristående, normalt fyra stycken, ekonomer. Varje år tar IER fram en rapport på uppdrag av parterna. I år fick man i uppdrag att analysera pandemins långsiktiga effekter på svensk industri, sambanden med trender inom geopolitik, handelspolitik, klimatpolitik och hållbarhetsfrågor samt vilken betydelse statens motåtgärder haft.

Hela rapporten "Industrin och Pandemin" kan laddas ner här till höger.