NYHET - LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Lönerevison för avtalsperioden 1 november 2020-31 mars 2023

Ta del av en kort information om innehållet i de nya kollektivavtalen – för både arbetar- och tjänstemannasidan. Mer information skickas i sedvanlig ordning ut i våra Arbetsgivarnytt.

4 november 2020
Handslag
Foto: Mostphotos

Träindustriavtalet

Kostnaden på avtalsområdet i dess helhet är beräknad till 5,4 procent.
Detta inkluderar en kostnad på 0,26 procent för sänkt ålder för ålderspension i Avtalspension SAF-LO. Avräkning kommer att göras med 0,13 procent fr.o.m. 1 november 2020 och med ytterligare 0,13 procent fr.o.m. 1 april 2022.

Överenskommelsen är på 29 månader och gäller fr.o.m. den 1 november 2020 t.o.m. den 31 mars 2023.

Lönehöjningarna sker den 1 november 2020 och 1 april 2022.

Lönehöjningarna sker vid respektive tidpunkt enligt följande;

Tidpunkt Generellt påslag Pott Total
1/11-2020 2,40 kr/tim 2,41 kr/tim 4,81 kr/tim
1/4-2022 1,96 kr/tim 1,96 kr/tim 3,92 kr/tim


Tjänstemannaavtalet Träindustri

 • Överenskommelserna är på 29 månader och gäller fr.o.m. den 1 november 2020 t.o.m. den 31 mars 23.
 • Total kostnad för avtalsperioden är 5,4 procent.
 • Detta inkluderar en kostnad på 0,4 procent för ytterligare avsättning till deltidspensionssystemet. Avsättningen ska ske från och med den 1 november 2020. Av dessa med 0,4 procent belastar 0,2 procent det första avtalsåret och 0,2 procent det andra avtalsåret. Dessa 0,4 procent belastar det totala avtalsvärdet om 5,4 procent.
 • Observera att avsättning till deltidspension endast omfattar tjänstemännen och inte på GS-fackets kollektivavtalsområde.
 • Lönehöjningarna sker den 1 november 2020 och den 1 april 2022. På grund av rådande läge kan lokala parter enas om att den första lönerevisionen den 1 november 2020 ska ske vid en senare tidpunkt, dock senast 2021-04-01.

Stoppmöbelindustriavtalet

Kostnaden på avtalsområdet i dess helhet är beräknad till 5,4 procent.

Detta inkluderar en kostnad på 0,18 procent för sänkt ålder för ålderspension i Avtalspension SAF-LO. Avräkning kommer att göras med 0,09 procent fr.o.m. 1 november 2020 och med ytterligare 0,09 procent fr.o.m. 1 april 2022.

Överenskommelsen är på 29 månader och gäller fr.o.m. den 1 november 2020 t.o.m. den 31 mars 2023.

Lönehöjningarna sker den 1 november 2020 och 1 april 2022. På grund av rådande läge kan lokala parter enas om att den första lönerevisionen den 1 november 2020 ska ske vid en senare tidpunkt, dock senast 2021-04-01.

Lönehöjningarna sker vid respektive tidpunkt enligt följande;

Tidpunkt Generellt påslag Pott Totalt
1/11-2020 2,41 kr/tim 2,41 kr/tm 4,82 kr/tim
1/4-2022 1,98 kr/tim 1,98 kr/tim 3,96 kr/tim

 

Tjänstemannaavtalet Stoppmöbelindustri

 • Överenskommelserna är på 29 månader och gäller fr.o.m. den 1 november 2020 t.o.m. den 31 mars 2023.
 • Total kostnad för avtalsperioden är 5,4 procent.
 • Detta inkluderar en kostnad på 0,4 procent för ytterligare avsättning till deltidspensionssystemet. Avsättningen ska ske från och med den 1 november 2020. Av dessa med 0,4 procent belastar 0,2 procent det första avtalsåret och 0,2 procent det andra avtalsåret. Dessa 0,4 procent belastar det totala avtalsvärdet om 5,4 procent.
 • Observera att avsättning till deltidspension under avtalsperioden endast omfattar tjänstemännen och inte GS-fackets kollektivavtalsområde.
 • Lönehöjningarna sker den 1 november 2020 och den 1 april 2022. På grund av rådande läge kan lokala parter enas om att den första lönerevisionen den 1 november 2020 ska ske vid en senare tidpunkt, dock senast 2021-04-01.

För Unionens medlemmar gäller följande:

 • Löneökningarna utgörs av en lokal pott om 2,8 procent den 1 november 2020 och 2,2 procent den 1 april 2022.
 • Löneöversyn genomförs av de lokala parterna som en del av löneprocessen och skall rymmas inom ramen för förbundspotten.
 • Garanterade lönehöjningar till varje medlem i Unionen innebärande en lägsta höjning med 485 kronor per den 1 november 2020 och 314 kronor per den 1 april 2022.

För Sveriges Ingenjörers medlemmar gäller följande:

 • Löneökningarna utgöres av en lokal pott 2,3 procent den 1 november 2020 och 1,7 procent den 1 april 2022.
 • Löneöversyn genomförs av de lokala parterna utöver fördelningen av förbundspotten vid vartdera lönehöjningstillfället medförande löneökningar i syfte att för tjänstemannagruppen bibehålla eller uppnå önskad lönestruktur i enlighet med de grundläggande principerna för lönesättning. OBS! Löneöversynen förutsätts ge 0,5 procent per avtalsår eller 1,0 procent räknat över hela avtalsperioden.