DEBATT - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR, LÖN OCH ERSÄTTNINGAR & AVTAL 2023

"Vår framgångsrika lönebildningsmodell hotas av LO:s krav"

Den stundande avtalsrörelsen reser många farhågor och kommer bjuda på svårigheter. LO:s ”låglönesatsning” hotar en framgångsrik lönebildningsmodell, skriver företrädare för Almega, Byggföretagen, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, Transportföretagen och Svensk Handel på di.se.

28 november 2022
kostnad lön
Foto: Pixabay

”Låglönesatsningen” innebär att märket omvandlas till en formel som ger olika utfall för olika branscher, kollektivavtal och företag. Den hotar den framgångsrika lönebildningsmodell vi har i Sverige. Dessutom har historien lärt oss att olika utfall branscher emellan leder till kompensationskrav från de som upplever sig missgynnade. Detta riskerar i sin tur att starta en löneprisspiral som kastar ytterligare bränsle på inflationsbrasan. 

Läs hela debattinlägget.