NYHET - LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Nedstängningsstödet förstärks

Regeringen har meddelat i ett pressmeddelande att nedstängningsstödet kommer förstärkas så att även lönekostnader ersätts till den del de inte kompenseras på annat sätt.

23 februari 2021
Nedstängningsstödet förstärks
Foto: Unsplash

Regeringen meddelar nu att även lönekostnader kommer att räknas som en fast kostnad och därmed omfattas av det kommande nedstängningsstödet. Syftet är att trygga anställda med att ett ordentligt stöd finns på plats vid en eventuell nedstängning av verksamheten. Med beskedet ges arbetsgivare en möjlighet att tillsammans med anställda planera framåt och snabbt sätta igång verksamheten igen efter en nedstängning.

Med ändringen kan företag få ersättning för upp till 100 procent av lönekostnaderna vid en eventuell nedstängning. Vid korttidspermittering täcker staten 75 procent av kostnaden och arbetstidsminskningen är maximalt 80 procent. Lönekostnader som kompenseras med stöd för korttidsarbete kommer inte omfattas.

Nedstängningsstödet, som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen, innebär att företag ska kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, beroende på hur mycket omsättning företaget tappar. Takbeloppet är 75 miljoner per månad.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.