NYHET - EU

Fack och arbetsgivare: Kommissionens förslag strider mot EU-rätten

Ett ”oacceptabelt ingrepp” i den svenska modellen. Det säger Svenskt Näringsliv om EU-kommissionens direktiv om minimilöner och får medhåll från LO. Förslaget om minimilöner antogs vid hommissionens veckomöte den 28 oktober. Enligt EU-kommissionen omfattas inte Sverige av förslaget, rapporterar Arbetsmarknadsnytt samt flera medier.

29 oktober 2020
Flagga
Foto: Pixabay

John Wahlstedt på Svenskt Näringsliv anser att EU-kommissionen genom att lägga fram ett direktivförslag om minimilöner bryter mot vad den har behörighet till enligt artikel 153.5 i EU:s fördrag om EU:s funktionssätt, TFEU.

- Vi kommer fortsätta att försvara vår modell, säger han i en kommentar på Svenskt Näringslivs webbplats.
– Den här typen av övertramp var precis vad vi fruktade när EU antog den så kallade sociala pelaren, och det är mycket tråkigt att konstatera att vi fick rätt i det. Vi ser det heller inte som att förslaget ger vår modell tillräckliga garantier för att inte påverkas av de föreslagna reglerna.

John Wahlstedt säger fortsättningsvis att Svenskt Näringsliv, tillsammans med LO och PTK, kommer att försvara den svenska modellen.

Det återstår dock fortfarande mycket innan förslaget eventuellt blir verklighet. Först ska det förhandlas med alla EU-länder samt EU-parlamentet. Förslaget lägger också endast ut gemensamma regler för minimilöner, inte faktiska nivåer i de olika länderna.

EU-kommissionen vill värna den svenska modellen
EU-kommissionen presenterade den 28 oktober ett förslag till ramverk om skäliga minimilöner för EU:s medlemsstater. Regeringen ställer sig positiv till att förslaget inte ska medföra krav för Sverige att införa lagstadgade minimilöner eller att allmängiltigförklara kollektivavtal.
Läs regeringens pressmeddelande