NYHET - CORONAINFORMATION

Grönt att söka omställningsstöd för maj och juni–juli 2020

Regeringen har nu fattat beslut om ytterligare omställningsstöd för maj, juni och juli för företag vars omsättning minskat pga Corona-pandemin. Stödet kan sökas från och med den 20 oktober 2020 till och med den 30 november 2020 genom en tjänst på Skatteverket.se.

19 oktober 2020
Pixabay
Foto: Pixabay

Stödet liknar till stor del det omställningsstöd som gick att söka för mars-april 2020 (och som röstades igenom den 17 juni), men förutsättningarna för att få stödet skiljer sig något. Nu krävs bland annat en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd. Även maxbeloppet för en stödperiod är förändrat.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för;

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referens-perioden 2019

Storleken på bidraget beräknas utifrån hur mycket omsättningen minskat. Som hjälp finns en beräkningstjänst på Skatteverkets webbplats.

Man kan ansöka om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020. Notera att det behövs separata ansökningar för respektive period och vissa typer av företag kan bara ansöka om stödet för maj. Det gäller exempelvis företag som är verksamma inom jordbruk eller fiskeri- och vattenbrukssektorn.

När går stödet att söka?
Det går att skicka in en ansökan om omställningsstöd för båda de nya stödperioderna från och med den 20 oktober till och med den 30 november 2020. Ansökan görs på skatteverket.se under Mina sidor.

Läs mer på Skatteverket.se.