Förlängning av tillfälliga åtgärder vid sjukdom och vab

Regeringen har lagt förslag om att förlänga de tillfälliga åtgärderna som gäller vid sjukdom och vab som infördes under våren när Corona-pandemin bröt ut. En av åtgärderna som regeringen föreslår ska förlängas är det slopade karensavdraget, som ska fortsätta gälla året ut.

Åtgärder som förlängs i förslaget:

  • Ersättning för karens för både anställda och egenföretagare
  • Viss kompensation till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader
  • Kravet på läkarintyg
  • Ersättning för vab vid skolstängning på grund av covid-19

När vi vet mer kommer vi att uppdatera vår information.