NYHET - CORONAINFORMATION

"Hur hanterar vi en eventuellt minskad beläggning?"

Coronaviruset innebär utmaningar för företaget - inte minst när det gäller beläggning. Här hittar du klargörande enligt våra kollektivavtal.

16 mars 2020
hjältevadshus
Foto: hjältevadshus

Varierad arbetstid

I avtalet finns det regler om varierad eller säsongsanpassad arbetstid som ni som arbetsgivare kan införa för att anpassa arbetet efter behovet. Avtalet ger dig som arbetsgivaren rätt att införa detta ensidigt efter MBL-förhandling med en varseltid om 2 veckor. I detta scenario kan du schemalägga plus- och minustid som motsvarar 10 % av den ordinarie arbetstiden under en period av maximalt 12 månader. Om man som arbetsgivare istället träffar en överenskommelse med den fackliga oraganisationen så behöver ni inte förhålla er till de 10 procenten eller begränsningsperioden på 12 månader. En rekommendation i detta sammanhang, när framtiden är oviss, kan vara att ni förhandlar in varierad arbetstid enligt era behov och enas i förhandlingen om när och hur ni kan sätta igång med det framförhandlade schemat. När ni väl har enats om schemaläggningen så kan man exempelvis bli överens om att den efter information till personalen kan införas med 2 dagars varsel. Mer om detta finns att läsa i Träindustriavtalets § 4 mom 4.

Kollektiv utläggning av ATK-ledighet

För det fall beläggningen i produktionen på ditt företag viker så kanske det är ett bra tillfälle att uppmuntra och bevilja ledighet av olika slag. En möjlighet till kollektiv ledighet är att använda den kommande avsättningen till arbetstidskonto. Här finns en möjlighet till att träffa lokala överenskommelser om hur de avsatta medlen ska användas. Enligt kollektivavtalet måste denna typen av överenskommelser träffas före intjänandeårets början. Det är dock möjligt att göra sådan överenskommelse även nu för perioden 1 april 2020 till 31 mars 2021 om ni blir överens med den fackliga motparten och att samtliga individer säga ja till en sådan variant.

Tjänstemän
Gäller det tjänstemän är begränsningsperioden 12 veckor eller 3 månader om man inte lokalt kommer överens om annat.
Läs mer i vår Arbetsgivarguide.

Annan ledighet
Arbetsgivaren kan också undersöka om det finns enskilda arbetstagare som kan tänkas vilja ta ut olika former av ledighet, exempelvis föräldraledighet, studieledighet eller liknande.