NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

AVTAL20: OpO träder in i förhandlingarna

Den 1 mars inträdde den s k OpO-månaden i kollektivavtalsförhandlingarna. Det innebär att de opartiska ordförandena biträder parterna i avtalsförhandlingarna, med uppgift att hitta lösningar som kan leda fram till ett avtal som parterna kan ställa sig bakom. För TMF:s del är det Lars-Anders Häggström och Robert Schön som är de opartiska ordförandena för branscherna.

2 mars 2020
Nya anställningsblanketter – krav på mer information vid anställning från den 29 juni
Foto: Pixabay

TMF:s förhandlare och de fackliga motparterna har under januari och februari förhandlat kring de olika avtalskraven. Det som brukar vara kvar till OpOs:arna är avtalets längd och löneökningar.

De opartiska ordförandena kommer att skissa på ett förslag till avtalslösning, en s k hemställan. Om parterna inte godkänner denna hemställan tar opos:arna fram ett ytterligare förslag till lösning, en slutlig hemställan som parterna får ta ställning till.
Senast den 31 mars ska det finnas ett klart avtal.

- Mycket kan hända under denna sista månad men alla parter är angelägna om att hitta en lösning så att vi har ett nytt kollektivavtal den 1 april, säger förhandlingschef Eva Glückman.

MER OM AVTAL20
tmf.se/avtal2020 (med diverse menyval) hittar du matnyttig information och fakta om premisserna, tidsplan, rapporter, länkar till nyheter och debattinlägg, samt pressmeddelanden.