NYHET

"Möbelindustrin behöver tydligare offentliga initiativ för att bli mer cirkulär"

TMF, har med Agenda 2030 som utgångspunkt, formulerat mål och vision för den svenska möbelindustrins långsiktiga hållbarhetsarbete. I den transformation som krävs - till mer cirkulära tillverkningsprocesser och affärsmodeller - efterlyser TMF tydliga initiativ från offentligt håll, vilket kommer lyftas under årets Stockholm Furniture & Light Fair, bl a med ett panelsamtal.

31 januari 2020
TMF-Rethink logotyp
Foto: TMF

- Hållbarhet är inte längre ett val. Vi behöver bryta den linjära ekonomin med "take – make – waste" och istället utveckla cirkulära modeller för återtillverkning, återbruk och förlängda produktlivscykler vilket också skapar nya affärsmöjligheter. Svensk möbel- och inredningsindustri ligger långt fram i utvecklingen där många olika modeller för ökad cirkularitet testas och utvärderas, säger Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

- Den stora utmaningen ligger i att ställa om industriell tillverkning i stor skala där produkter redan från början designas för cirkulära flöden. Här krävs ökade initiativ från det offentliga för att kanalisera resurser till utveckling av morgondagens cirkulära erbjudanden. Inte minst genom att cirkulära möbler och tjänster efterfrågas i offentliga upphandlingar. På så sätt utvecklas möbelindustrins långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet på ett hållbart sätt.

Under Stockholm Furniture & Light Fair, den 4-8 februari på Stockholmsmässan i Älvsjö, lyfter TMF Cirkulära Affärsmodeller som tema, bl a genom att visa upp nio cirkulära produkter från möbel-och inredningsindustrin i montern AG:03/02, och även i ett panelsamtal.
Temat går under namnet "ReThink, ReNew and Act Circular!"

5/2 - kl 11.00-11.50 i Victoriahallen
PANELSAMTAL: "Så gör vi svensk möbelindustri mer cirkulär"
Flera hållbarhetsprofiler från möbelindustrin samt riksdagsledamoten Magnus Ek (C) deltar i panelen. Moderator är Nina Eklund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Läs mer om Cirkulära Affärsmodellertmf.se/cirkulart
Läs mer om TMF på Stockholm Furniture & Light Fairtmf.se/sflf2020

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
• Robin Ljungar, hållbarhetschef TMF, 08-762 72 43, robin.ljungar@tmf.se
• Sandra Furtenbach, projektledare för TMF:s aktiviteter på Stockholm Furniture & Light Fair, 08-762 72 48, sandra.furtenbach@tmf.se
• Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@mf.se