Agenda 2030 - färdplan mot en hållbar utveckling

 Agenda 2030
Foto: TMF

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en global agenda som inrymmer 17 hållbarhetsmål och 169 delmål. Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.

De globala målen är integrerade och odelbara samt inrymmer de tre dimensionerna av hållbar utveckling: social, ekonomisk och miljömässig. Med Agenda 2030 har världens ledare uttalat att fyra övergripande målsättningar ska uppnås fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa, samt att lösa klimatkrisen. 

"We are the first generation that can end poverty, the last that can end climate change".

Orden kommer från FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki Moon och understryker att vi har möjlighet och måste agera nu.

Unikt samarbete mellan medlemsländerna

Framtagandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 har letts av FN:s 193 medlemsländer. Den transparanta processen som ledde fram till de globala hållbarhetsmålen är unik i FN:s historia. Den genomfördes tillsammans med representanter från regeringar, privata sektorn, forskare och civilsamhället över hela världen, och tio miljoner människor gav sin röst genom MyWorld2015.

För att de globala hållbarhetsmålen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas och vara med och bidra. De globala hållbarhetsmålen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas.

Indikatorer för resultatmätning

FN har tagit fram 230 indikatorer för att mäta resultatet för hållbarhets­målen på global nivå.Varje land kan i sin tur ta fram nationella indikatorer och metoder för att mäta arbetet. För Sveriges del är det Statistiska Centralbyrån (SCB) som har uppdraget av regeringen att ta fram nationella indikatorer och mäta hur det löpande arbetet framskrider.

Varje medlemsland i FN får själva välja om landet vill rapportera sitt arbete för att nå målen vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), som hålls i New York varje år. Sverige har sedan de började rapportera hamnat i den absoluta toppen. I Sustainable Development Report som publicerades 2020 återtog Sverige förstaplaceringen.

De globala målen är universella, vilket innebär att de riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande. Målen är odelbara och integrerade – de hänger samman och balanserar de viktiga perspektiven ekonomi, sociala frågor och miljö.

Den ekologiska basen är fundamental. Människor är biologiska varelser och vi är beroende av väl fungerande ekosystem där rent vatten, ren luft och ren jord är grundläggande förutsättningar för vår blotta existens. Vidare måste våra samhällen vila på rättsstatliga principer och ha väl fungerande institutioner. Vi behöver värna fred och grundläggande friheter. Slutligen behövs ett näringsliv med goda förutsättningar att utveckla produkter och tjänster som lägger grunden för vårt gemensamma välstånd.

Agenda 2030 och näringslivet

Vad betyder Agenda 2030 för alla som är verksamma i näringslivet och driver företag? Hur behöver företagen anpassa sig och hur kan Agenda 2030 implementeras i strategier och mål? Näringslivet spelar en oerhört viktig roll i arbetet med agendan. Tillsammans med akademin utvecklar näringslivet ny teknik och genom global frihandel sker omfattande tekniköverföring som gagnar ekonomisk och hållbar tillväxt. En grundlig kartläggning har genomförts av hur TMF som organisation och hur branschens företag kopplar an till Agenda 2030 och hur de kan bidraga till att uppfylla agendans olika mål och delmål.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.