5.0 Utformning av kök

Ballingslöv
Foto: Ballingslöv

Vid utformning av kök finns föreskrift i Boverkets byggregler, BBR, att följa. Här finns också tillhörande allmänna råd. Föreskrifter är regler som ska följas, medan ett allmänt råd inte är bindande.

Ett allmänt råd ger förslag på hur något kan eller bör utföras för att uppfylla regeln. Nedanstående utdrag ur BBR är föreskrifter och allmänna råd man har att förhålla sig till vid utformninga av kök. Då dessa krav är funktionsbaserade och inte beskrivna i detalj finns utrymme för hur kraven ska tolkas.
En väsentlig del av dessa krav finns tolkade i den svenska standarden SS 914221 Byggnadsutformning – Bostäder – Invändiga mått.

UTDRAG UR BBR

Föreskrift 3:22 - Allmänt om utformning av bostäder

Bostäder ska dimensioneras och disponeras med hänsyn till sin långsiktiga användning. Bostäderna ska också inredas och utrustas med hänsyn till sin långsiktiga användning.
I bostaden ska finnas:
e) rum eller avskiljbar del av rum för matlagning
f) inredning och utrustning för matlagning
g) utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning
k) inredning för förvaring

Allmänt råd till 3:22

Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21.

Föreskrift 3:423 - Avfallshantering i bostadslägenheten

I bostadslägenheter ska det finnas plats för källsortering av avfall.

Till 3:423 finns inget allmänt råd men TMF har tillsammans med flera aktörer tagit fram en branschrekommendation avseende källsortering i bostad (se nästa avsnitt).

[bild]

5.1 Branschrekommendation för källsortering i bostaden

En branschrekommendation är publicerad av TMF och har utarbetats i samverkan med våra medlemmar. Rekommendationen ska ses som en väl avvägd nivå för en god källsortering.

>BOSTAD AVSEDD FÖR 1–2 PERSONER FRÅN 35–55 M2

Två källsorteringskärl rekommenderas på minst 20 liter totalt i kök samt två extra kärl på minst 20 liter totalt för fri placering i bostaden, exempelvis i städskåp eller annan förvaring i bostaden.

>BOSTAD AVSEDD FÖR 3–6 PERSONER ÖVER 55 M2

Fyra källsorteringskärl rekommenderas på minst 30 liter totalt i kök samt fyra extra källsorteringskärl på minst 30 liter totalt för fri placering i bostaden, exempelvis i städskåp eller annan förvaring i bostaden.

• Källsorteringskärl kan se ut på flera olika innovativa sätt men ska ha en avsedd plats i bostaden. Källsorteringskärlen (exempelvis kärl, behållare, påsar etc) ska ge möjlighet till källsortering för olika fraktioner varav ett luftat kärl anpassad för matavfall.
• Avfallskvarn i kök kan i vissa kommuner ersätta kärl för matavfall.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in