NYHET, REPORTAGE - NYHET, HÅLLBARHET, REPORTAGE, EPD-GENERATOR & INSPIRATION

Företagare om EPD-verktyget: ”En investering för framtiden”

I takt med att allt fler beställare efterfrågar miljövarudeklarationer på produkter har TMF utvecklat egna EPD-verktyg, speciellt anpassade för trä- och möbelbranschen. Vi har pratat med två medlemsföretag som har kommit i gång med att använda verktygen och som redan nu ser att satsningen kommer att löna sig.

25 oktober 2023
Under nästa år ska Johanson Design göra EPD:er på 25 procent av sina Möbelfakta-märkta möbler – här stolen Dandy.
Under nästa år ska Johanson Design göra EPD:er på 25 procent av sina Möbelfakta-märkta möbler – här stolen Dandy. Foto: Johanson Design

Text: Malin Letser  

För att hjälpa medlemsföretagen att stå rustade inför framtiden har TMF tagit initiativ till att utveckla EPD-verktyg som är specifikt anpassade för trä- och möbelbranschen. Enkelt beskrivet är det verktyg för att ta fram miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declarations) som beskriver en produkts miljöpåverkan utifrån dess livscykel. Detta efterfrågas inte bara av allt fler kunder utan kommer snart även att ingå som krav i ett flertal regleringar och lagar på EU-nivå.

>> För mer läsning/fördjupning 

 Totalt har tre olika verktyg tagits fram – ett för produktgruppen möbler och inredning, ett för kök och bad samt ett för dörrar, fönster och trappor.

Ett av de företag som var tidiga med att satsa på EPD-verktyget är Vedum Kök och Bad. Sophia Andersson, kvalitets- och miljöchef på företaget, berättar att de var med i projektet från uppstarten och medverkade i arbetet med att ta fram den första EPD:n för produktgruppen kök och bad.

Sophia Andersson, kvalitets- och miljöchef, Vedum Kök & Bad.
Vi märker att efterfrågan på miljövarudeklarationer ökar. Vi har fått många förfrågningar och även om det inte finns några lagkrav ännu vet vi att det kommer att komma.

 

Under utvecklingsarbetet var Vedum Kök och Bad, tillsammans med övriga företag i projektet, med och tog fram både specifika och generiska data för EPD-generatorn – anpassade specifikt för branschen.

– Det finns andra EPD-verktyg också, men TMF:s är specialutformat för vår bransch vilket gör att vi kan få bättre kvalitet på datan och på utfallet. Det ser vi som en stor fördel, menar Sophie Andersson.

Produktionsmiljö på Vedum . /Foto: Lars Dareberg

I början på året publicerade Vedum Kök och Bad sin första EPD för en av deras volymluckor, Elsa, som också är Svanenmärkt. Framöver kommer de att arbeta vidare med att skapa EPD:er för fler produkter i deras sortiment.

– Nu fortsätter vi med att välja ut de mest förekommande produkterna i byggprojekten eftersom dessa beställare redan börjar efterfråga miljövarudeklarationer, säger hon.  

Sophia Andersson ser många fördelar med att komma i gång med EPD-verktyg redan nu – men blundar inte för att det givetvis bär med sig en del utmaningar.

– Det kräver en hel del tid och arbete med framtagande av EPD:er, framför allt inledningsvis. De ska också hållas uppdaterade över tid. Det innebär kostnader för framtagande och underhåll av dokumentationen. När vi publicerar EPD:er tar vi kostnaden för det, men vi i vår tur kommer att ställa samma krav på våra leverantörer. Det blir en ökande administration och kostnad för företag i alla led, säger hon.

Samtidigt är Sophia Andersson övertygad om att det här är en positiv och nödvändig utveckling, och något som kommer att krävas framåt.  

– Jag ser det som en styrka att vi redan nu kommer att kunna tillhandahålla EPD:er som våra kunder och projektörer efterfrågar, och vi lär oss mycket av arbetet med livscykelanalyser och framtagande av EPD:er i verktyget. Vi får svart på vitt vad våra produktsammansättningar har för klimatpåverkan och hur vi kan dra lärdom av det.

Sömnad hos Johanson Design i Markaryd. /Foto: Johanson Design

Ett annat företag som har kommit i gång med EPD-verktyget är Johanson Design, som tillverkar möbler för offentliga miljöer. Lucas Carlsson, hållbarhetsansvarig på företaget berättar att man har haft som mål att komma i gång med EPD:er under flera år, och att TMF:s satsning på egna EPD-verktyg kom helt rätt i tiden.

Lucas Carlsson, hållbarhetsansvarig på Johanson Design.
Inom offentliga upphandlingar blir det här allt viktigare, det finns ett driv och en efterfrågan. Då är det helt naturligt för oss att gå hela vägen, säger han.

Nu jobbar Johanson Design med att ta fram en första EPD för sin storsäljande stol Pelican och framöver har de tydligt uppsatta mål – under nästa år ska de göra EPD:er på 25 procent av sina Möbelfakta-märkta möbler. Precis som Sophia Andersson vill han inte sticka under stol med att det är ett tidskrävande arbete till en början – men han är övertygad om att det kommer att löna sig på sikt.

 – Det tar tid i början med all datainsamling, så är det. Men så fort man har fått till mallen på en produkt blir det enklare. Då har man exempelvis transportsträckor på plats, och vissa komponenter är desamma i flera produkter. Dessutom blir ens egna rutiner bättre. Man lär sig vad som är viktig information och hur man når den snabbare, säger han.  

Lucas Carlsson tillägger också att investeringen måste vägas mot hur företagets försäljning kan påverkas om de väljer att avvakta med satsningen.

– Har vi inte EPD:er på vissa av våra möbler kanske de inte kommer att sälja alls, man måste mötas halvvägs. Dessutom är hållbarhet viktigt för oss, vi vill gå i rätt riktning, inte backa. Vi ser också att det är många andra företag som satsar nu. Jag hoppas att det är fler som ansluter så att vi kan få kontakt och lära av varandra.

Lucas Carlsson och Sophia Andersson är eniga om att EPD-resan är en investering för framtiden.

– Det ökar transparensen och trovärdigheten för ens egna produkter. EPD-verktyget skapar ett schysst dokument både för säljare och kunder, säger Lucas Carlsson.

Sophia Andersson håller med och passar på att ge några goda råd till de företag som ännu inte har kommit i gång, men som står i startgroparna.  

– Det är viktigt är att avsätta tid och resurser, speciellt i början, för att komma i gång och lära sig processen. Sedan, om man har unika och specifika material, är det viktigt att få fram data för dem. Det är till god nytta att få in det i materialdatabasen. Jag vill också tipsa om att göra flera EPD:er i följd, man kommer in i arbetet och blir mer effektiv om man gör dem utan alltför långa mellanrum. Då flyter det på ganska bra.

TMF erbjuder anpassade EPD-erbjudande till företagen:

  • Möbler och inredning
  • Dörrar, fönster, kök & bad samt trappor

>> Läs mer om erbjudandena och övrig EDP-information