EPD - Environmental Product Declaration

Foto: TMF

Med hjälp av miljövarudeklarationer, så kallade EPD – Environmental Product Declarations, kan företag objektivt beskriva produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En EPD är ett tredjepartsverifierat dokument som ger transparent och jämförbar miljöinformation om en färdig produkt eller komponent.

EPD ger företag, miljörådgivare och inköpare ett bättre beslutsunderlag för att kunna bedöma en produkts miljöpåverkan vid köp eller utveckling av produkter och tjänster. Det gäller inte minst genom krav i offentlig upphandling.
En EPD är giltig i fem år och det finns anpassade regelverk (PCR) för olika produkter.

EPD-verktyg & erbjudanden

För att styra mot produkter med ett mindre miljöavtryck har intresset för EPD ökat.
TMF:s vision är att ge våra medlemmar EPD verktyg och kunskap så att de kan styra sina produkter mot ett minskat miljöavtryck med hjälp av olika EPD-generatorer eller konsulter för stöd.
Ta del av vår framtagna EPD-vägledning samt mer information om våra olika EPD-generatorer.

EPD-generator

EPD-generatorn gör det enkelt att generera klimatdokumentation. En fördel med generatorer är att grunddata delas i en gemensam databas. Detta gör att alla inte behöver registrera all data från början, vilket skulle driva kostnader och tid. Det är även möjligt för enskilda företag att lägga in egna basdata som inte delas med andra.  Medlemmar kan även efter hand skapa projektspecifika EPD-er. Exempelvis en större order som levereras på pall istället för styckeförpackade.

Medlemsföretagen kan använda EPD för att dokumentera klimat- och miljöavtrycket från den egna produktionen och produkterna – inte minst i början av produktutvecklingsprocessen – och genom att testa olika materialval, transportsträckor och produktionsscenarier kan ditt företag fatta de bästa klimat- och miljöbesluten så tidigt som möjligt.

Samarbeten

TMF har ingått samarbetsavtal med Norsk Industri Designindustrien för ett EPD-verktyg för möbler samt - tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet - utvecklat EPD-verktyg för kök & bad, dörrar & fönster samt trappor.
Avtal med granskare och konsulter som kan stödja medlemmar kring EPD:er finns här.

Vad krävs för att börja med TMF:s EPD-verktyg?

Noterat att ditt företag måste vara medlem i TMF.
Läs mer om medlemskap.

Linda Lagerström
Linda Lagerström
Hållbarhetssspecialist
EPD-projekt 2020-2021

TMF gav - tillsammans med SVIL, Stiftelsen IVL - IVL, Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att driva projektet ”EPD-generator” 2020-2021. Projektet drevs som ett samfinansierat forskningsprojekt där TMF och 13 medlemsföretag från branschgrupperna kök & bad samt möbler gick in som näringslivsfinansiärer. En av projektleveranserna var en vägledning.
Läs mer om projektet