EPD - Environment Product Declaration

Foto: TMF

En EPD (Environmental Product Declaration; miljövarudeklaration) är en deklaration av en produkts miljöprestanda baserat på en livscykelanalys (LCA), som har genomgått verifiering och publicerats hos en programoperatör som följer standarden ISO 14025. För byggprodukter är också standarden EN 15804 viktig som gemensamma beräkningsregler.

För att styra mot produkter med ett mindre miljöavtryck har intresset för EPD ökat, vilket bland annat gäller:

  • i informationsutbyte mellan kunder och leverantörer
  • genom krav i offentlig upphandling
  • indirekt genom styrmedel såsom lagen om klimatdeklarationer för nya byggnader.

EPD-projekt 2020-2021

TMF fick - tillsammans med SVIL, Stiftelsen IVL samt VL, Svenska Miljöinstitutet - i uppdrag att driva projektet "EPD-generator" 2020-2021. Projektet var ett samfinansierat forskningsprojekt där TMF och 13 medlemsföretag från branschgrupperna kök & bad samt möbler gick in som näringslivsfinansiärer.
 
Vision: Att ge medlemmarna verktyg och kunskap så att de kan styra sina produkter mot ett minskat miljöavtryck – däribland att ta fram en EPD-vägledning samt testa en EPD-generator för branschen.

Ny EPD-vägledning framtagen av TMF & IVL

Det finns flera vägval att ta och trycket på de granskare som finns på marknaden är extremt. Vi rekommenderar samtliga företag att ta del av den vägledning som släppts och som är en av projektleveranserna.

Vägledningen innehåller nyttig information om vad en EPD är, på vilka olika sätt man kan ta fram EPD:er, samt hur EPD kan användas för att kommunicera miljöpåverkan. Vägledningen tydliggör också vilka regelverk som finns på området, och presenterar information om hur resultat i en EPD ska tolkas.
 

Rabatt på EPD-stöd & EPD-granskning

Miljögiraff AB erbjuder TMFs medlemsföretag minst 10 % rabatt på sitt vanliga pris.
Miljögiraffs Marcus Wendin och Pär Lindman är godkända granskare hos EPD International med åtskilliga uppdrag varje år. Både Marcus och Pär har granskat och genomfört LCA och EPD:er för den träförädlande industrin och kan vägleda TMFs företag.

Kontaktuppgifter:
Marcus Wendin, marcus@miljogiraff.se, 0733-24 81 85
Pär Lindman, par@miljogiraff.se, 070-208 71 04