ANALYS - MÄSSA, MÖBLER & OPINION

Mässan – en marknadsplats i förändring

Efter två års uppehåll som fysisk mässa öppnade Stockholm Furniture Fair åter sina portar i början av året. Parallellt har andra mötesplatser vuxit fram och digitala arenor blivit allt viktigare. Hur påverkar det här mässans framtid och åt vilket håll blåser vindarna i möbel- och designindustrin?

6 september 2023
SFF 2023
SFF 2023 Foto: Jann Lipka

Text: Malin Letser

Sedan Stockholm Furniture Fair arrangerades första gången 1951 har den vuxit till världens största mötesplats för skandinavisk design. Därtill har Stockholm Design Week, som initierades av mässan 2002, blivit ett viktigt komplement med evenemang runt om i hela Stockholm. Parallellt har alternativa mötesplatser och skyltfönster blivit aktuella för möbel- och designindustrin. Ett exempel på det är egna showroms och event i stadskärnor, så som Köpenhamns 3 days of design. När Stockholm Furniture Fair arrangerades i februari år, efter två års pandemiuppehåll, var det med en frågeställning om mässans och mässors framtida attraktionskraft – inte bara i Sverige utan även internationellt.

Cecilia Ask Engström, som är chef för Bransch & näringspolitik på Trä- och Möbelföretagen (TMF) där TMF är en av mässans samarbetspartners, tycker att frågan har relevans.

Cecilia Ask Engström
Foto: Juliana Fälldin
Redan innan pandemin var det här frågor som vi började diskutera, som en följd av den digitala utvecklingen. Stockholm Furniture Fair är fortfarande den viktigaste mötesplatsen för design i Skandinavien, och den lockar många besökare. 
Hanna Nova Beatrice, projektchef på Stockholm Furniture Fair.
Foto: Stockholm Furniture Fair
För mig är det en naturlig utveckling att fundera över hur regelbundet mässan ska arrangeras. Men just nu ser vi ett behov av att arrangera den varje år för att stärka varumärket efter pandemin.

Stockholm Furniture Fair som varumärke – både i Sverige och internationellt – är något som Jenny Bergström Bonmot är väl insatt i. Hon jobbar som projektledare inom design och kultur på Svenska institutet, SI, och har haft flera samarbeten med mässan - bland annat  Swedish Design Movement, ett regeringsinitiativ som har syftat till att stärka Sverige på den internationella designkartan.

– Vårt huvuduppdrag har varit kommunikation och att stärka bilden av Sverige som ett hållbart designland, säger hon.

Här menar Jenny Bergström Bonmot att både Stockholm Furniture Fair och Stockholm Design Week har varit viktiga plattformar i kommunikationen internationellt – och hon tror att den kommer att vara det även fortsättningsvis. 

– Det finns ett uppbyggt ekosystem på mässan, där alla har olika roller och styrkor. Det gör att vi kan jobba ihop för att stärka och utveckla Sverige som ett hållbart designland.  

Stockholm Furniture Fair

Sedan Stockholm Furniture Fair arrangerades första gången 1951 – då på initiativ av Svenska Möbelinstitutet (blivande Trä- och Möbelföretagen) – har den vuxit till Skandinaviens största mötesplats för möbler och design, med besökare och utställare från hela världen. Därtill har Stockholm Design Week, som initierades av mässan 2002, blivit ett komplement med evenemang runt om i hela Stockholm. Förutom att mässan är en viktig marknadsplats är det en ledande arena för oetablerade designer.

Med fokus på framtiden

Redan år 2003 föddes Greenhouse, ett område på mässan där oetablerade designer får möjlighet att visa upp prototyper och etablera kontakter för framtiden. Nästa år, 2024, öppnar en ny arena för unga progressiva designvarumärken.