NYHET - TRÄHUS & BOSTADSPOLITIK

Ännu ett positivt budgetbesked för småhus – efter TMF:s påtryckningar

Regeringen ger Boverket i uppdrag att kartlägga byggbar mark för småhus, samt undersöka i vilken utsträckning kommuner faktiskt upplåter tomter för småhusbyggande. Ett steg i rätt riktning menar Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiska expert, som länge drivit frågan om ett ökat småhusbyggande och så sent som i förra veckan lyfte just detta förslag.

18 september 2023
Gustaf Edgren
Foto: Juliana Fälldin

– Så sent som i förra veckan efterfrågade vi just denna insats. Så det är oerhört glädjande att regeringen prioriterat den i budgeten, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Enligt TMF:s undersökningar vill 7 av 10 bo i småhus, samtidigt utgör småhusbyggandet en mindre del av nybyggnationen i Sverige. Boverket får nu i uppdrag att sammanställa ett underlag som beskriver det svenska småhusbeståndet och förutsättningar för att bygga småhus i Sverige.