NYHET - PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR

Arbetsmarknadens parter överens om förändringar i kollektivavtalade pensioner och försäkringar

Efter förhandlingar tecknade Svenskt Näringsliv, LO och PTK den 26 juni en överenskommelse som stärker det kollektivavtalade försäkringsskyddet för vissa åldersgrupper.

27 juni 2023
risk-försäkring
Foto: Pixabay

– Det är i den svenska modellens anda att vi arbetsgivarrepresentanter kommit överens med våra fackliga motparter om förändringar i pensioner och försäkringar som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare, säger TMF:s vd David Johnsson.

Med den nya överenskommelsen höjs åldersgränsen i sjukförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och tjänstegrupplivförsäkringen till 66 år. Den nya åldersgränsen gäller för både arbetare och tjänstemän och innebär i nuläget inte någon ökad premiekostnad för arbetsgivarna.

Genom överenskommelsen sker en anpassning till de höjda åldersgränserna i det allmänna socialförsäkringssystemet. Det innebär också att åldersgränserna höjs retroaktivt från 1 januari 2023 för sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. De som fallit mellan stolarna får därmed retroaktiv ersättning.

Parterna har även kommit överens om en ny beräkning för livränta i arbetsskadeförsäkringen som betalas efter 66 års ålder. Därutöver har en överenskommelse slutits kring principer för prissättningen av de pensions- och försäkringssystem som parterna gemensamt finansierat, byggt upp och utvecklat.

Läs mer på Svenskt Näringslivs webbplats