NYHET - HÅLLBARHET

TMF:s Robin Ljungar: Trä en bra startpunkt för cirkulär logik

Kraven ökar på att material och konstruktion ska underlätta cirkularitet för möbler – TMF arbetar för att de kraven ska vara rimliga för alla: ”Jag vill hellre tala om cirkulär logik än om cirkulär ekonomi”, säger TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar till tidningen NTT, och pekar på möbler av trä som en bra startpunkt för cirkulär logik.

15 mars 2023
Robin Ljungar
Foto: Juliana Fälldin

– Till att börja med är trä ett naturligt och förnybart material. Trämöbler är också ofta möbler som människor har ett personligt förhållande till, och som man hellre vårdar och reparerar än slänger bort, säger Robin Ljungar som ser en enorm potential för återtillverkning där man tar vara på möbler och deras komponenter för att producera nya.

Anledningen till att Robin Ljungar föredrar begreppet cirkulär logik hänger samman med att kraven på att industrin ska arbeta på ett nytt sätt går betydligt längre än att bara handla om ekonomi – företag och formgivare måste tänka cirkulärt redan vid idé- och designstadiet.

– Rena material, utan besvärliga kemikalier, och en design som gör det möjligt att plocka isär utan att förstöra, är grepp som gör både återbruk, återvinning och återtillverkning lättare att genomföra i praktiken, säger han.

Arbetet pågår med att skapa förutsättningar för en möbelindustri med cirkulär logik – Möbelfakta Ready och digitala produktpass är delar i det arbetet. Men tuffa krav kan ställa till med problem, inte minst för mindre företag. Därför arbetar TMF, inte minst på EU-nivå, för att kraven ska vara relevanta och inte alltför betungande för mindre aktörer.

– Vi har haft en viss framgång med att få förståelse för detta hos politiker och myndigheter. Det handlar ju om att skapa system som fungerar under hela produktens livscykel, inte om modeller som bara ser bra ut i ett politiskt beslut, säger Robin Ljungar.