NYHET - BOSTADSPOLITIK & EVENT

Hur påverkar elektrifieringen av fordon framtidens bostadspolitik?

Det behöver byggas fler bostäder över hela landet men de politiska åsikterna går isär om hur man bäst planerar bostadsområden och vilken boendeform som gynnar klimatet allra bäst. Den 24 mars inleder Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, TMF:s bostadspolitiska seminarium: Hur påverkar elektrifieringen av fordon framtidens bostadspolitik?

10 mars 2023
Trädgårdsstaden
Foto: TMF

Kommuner har under en längre tid valt att avstå från att planlägga småhusområden på grund av en oro för ökade koldioxidutsläpp från biltrafiken. Samtidigt fortsätter bilparker att elektrifieras. Studier visar också att 7 av 10 helst vill bo i eget hus, samtidigt som boendeformen visat sig ha stora fördelar vad gäller ekologisk och social hållbarhet. 

- När bilismen är elektrifierad och utsläppsfri förändras förutsättningarna för bostadsplanering men den insikten saknas i många kommuner. Områden där de tidigare ökade transportbehoven med bil ansågs problematiskt har helt andra förutsättningar nu när elbilsflottan blir allt större och särskilt tänkbara småhusområden gynnas av detta.  Det behöver politiken väga in så att kommunerna blir bättre på att förstå hållbarhetsvinsterna med att planera för fler småhusområden, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

Under seminariet den 24 mars i Näringslivets Hus i Stockholm, kommer frågan om bostadspolitikens förändrade förutsättningar i takt med att fordon elektrifieras - att diskuteras av ledande trafik- och bostadspolitiska experter. Seminariet modereras av Caroline Szyber.

Här anmäler du dig till seminariet

Här kan du läsa TMF:s bostadspolitiska program