DEBATT - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION & BOSTADSPOLITIK

"Avskaffa kravnivå tre vid nyproduktion"

Nu finns Trä- och Möbelföretagens förslag om att avskaffa kravnivå tre vid nyproduktion av lägenheter, större än 55 kvadratmeter, publicerat på NNR:s, Näringslivets Regelnämnds, webbplats. Förslaget gäller Boverkets Byggregler (3:2022) och är undertecknat av TMF, Byggföretagen samt Fastighetsägarna.

19 augusti 2022
Förslag - kravnivå vid nyproduktion
Foto: TMF

"Påverkan på företagen handlar främst om en minskad flexibilitet vid bostadsutformningen samt en minskad yteffektivitet. Den minskade flexibiliteten leder i sin tur till att färre bostäder kan produceras. Om regleringen av bostäder större än 55 kvm tas bort kommer bostäder kunna utformas som passar befolkningens behov bättre. Utöver detta kommer priserna på likvärdiga lägenheter att minska, detta då yteffektiviteten ökar."

Läs hela förslaget

Se förslaget på NNR:s Instragram

Läs även en fullständig rapport över näringslivets prioriterade regelförbättringsförslag