NYHET - ÅRSMÖTE

TMF:s styrelse 2022-2023: Nyval av Johan Magnusson och Frida Scherdén och utökning till tio ledamöter

TMF:s styrelse utökas till nio personer, exklusive TMF;s vd, kommande verksamhetsår där Beatrice Henriksson, Svenska Fönster, avsagt sig sitt uppdrag, med parallella nyval av Johan Magnusson, AB Gustaf Kähr samt Frida Scherdén, Eksjöhus. Claes Hansson, Götenehus Group AB, fick förnyat förtroende som styrelseordförande.

5 maj 2022
TMF, styrelsen
Foto: Juliana Fälldin

Med omval av Claes Hansson, Jonas Hernborg och Johan Jonsson samt de nämnda nyvalen ser därmed styrelsen ut på följande sätt 2022-2023:

Ordförande

  • Claes Hansson, Götenehus Group AB - omval

Vice ordförande

  • Johan Jonsson, Drömtrappor AB - omval

Ledamöter

  • Henric Fransson, Ballingslöv AB
  • Malin Hedlund, Säters Snickerifabrik AB
  • Jonas Hernborg, Elitfönster AB - omval
  • David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen (TMF)
  • Johan Magnusson, Ab Gustaf Kähr - nyval
  • Robert Petersson, Kinnarps AB
  • Frida Scherdén, Eksjöhus AB - nyval
  • Marcus Westdahl, EFG European Furniture Group AB

Fotnot: Varje styrelseledamot väljs på två år.

Bildtext: Stående fr v: Robert Petersson, Johan Jonsson, Jonas Hernborg, Henric Fransson, David Johnsson, Johan Magnusson och Malin Hedlund. Sittande fr v: Frida Scherdén, Claes Hansson, och Marcus Westdahl.