DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

"Den som tar studenten ska inte behöva bli arbetslös"

En reform av gymnasieskolan och vuxenutbildningen måste prioriteras av den regering som tillträder i höst. Det skriver Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och Möbelföretagen, TMF, i Altinget - tillsammans med representanter för Företagarna och Industrirådets organisationer.

31 mars 2022
Kompetensförsörjning
Foto: Pixabay

"Som Shakespeare kunde ha sagt: något är ruttet i det svenska utbildningssystemet. Trots otaliga satsningar och uttalat höga ambitioner är det allt för många som läser utbildningar som inte leder till jobb. Det tar stopp. För många företag känns det som att spela Memory med bara en bricka av varje sort. Resultatet är höga kostnader för den enskilde som inte kommer i arbete, för samhället som får stå för notan och för arbetsgivarna som letar efter annan kompetens än den som studenterna utbildats till.

Reformera gymnasieskolan

Samtidigt som många står utanför arbetsmarknaden är svårigheten att hitta lämplig arbetskraft företagens största tillväxthinder. Inom många branscher väntas bristen få än större konsekvenser för dem som vill driva företag framöver. Yrkesutbildning är den utbildningsform som efterfrågas mest av näringslivet. Utbildningarna träffar ofta rätt och genomförs relativt snabbt. Yrkesskickliga medarbetare från de gymnasiala yrkesprogrammen är en förutsättning för att företagen ska vara konkurrenskraftiga.

Fler unga måste få en bättre start på sitt vuxenliv och enklare kunna skaffa sig ett bra jobb. Att reformera gymnasieskolan och vuxenutbildningen måste därför prioriteras av den regering som tillträder i höst. Men redan i vår tas två viktiga beslut i riksdagen som är av mycket stor vikt för en förbättrad kompetensförsörjning."

Läs hela debattartikeln här