NYHET - EXPORT & MÖBLER

"Framgångsrik export handlar om förberedelser"

Med stöd av Tillväxtverket startade TMF under 2021 upp ett projekt med fokus på export. Linda Löf drev projektet som skulle inspirera medlemmar att hitta nya sätt att bearbeta exportmarknaden. Den stora utmaningen för företagen som deltog i projektet var att nå kunderna och att arbeta proaktivt med en tydlig plan. TMF gjorde därför omfattande analyser av Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA, alla viktiga exportmarknader för trä- och möbelindustrin.

17 februari 2022
 "Framgångsrik export handlar om förberedelser"
Foto: Juliana Fälldin

– En sak som alltid är viktig är förberedelse inför varje ny marknad, eftersom ingen marknad är den andra lik, säger Linda. Rent generellt så saknar möbelindustrin resurser och tid att göra sin hemläxa innan man satsar. Oftast sker satsningen på plats när man träffar kunden. Detta kan leda till att man säljer till många olika marknader, men till ganska små volymer eftersom företaget egentligen saknar en plan för hur man ska driva sin export.

Ett av företagen som deltog i exportsatsningen var Stolab, ett företag vars möbler skapas av skandinaviska formgivare och produceras hos Stolab med hållbarhet och kvalitet som ledord. Annika Mårtensson är exportansvarig på Stolab. De har i nuläget en förhållandevis liten andel export, största exportmarknaden är Norge, därefter Australien och Japan. Men nu ser de fram emot att etablera sig på fler marknader.

– Ja, nu kommer vi att satsa ganska mycket på exporten, konstaterar Annika entusiastiskt. Vi har nyligen inlett ett samarbete med en återförsäljare i USA som vi hoppas jättemycket på.

Läs hela artikeln på Tillväxtverket.se med Linda Löf och Stolab